Antti Raimas jatkaa Suomen Proviisoriyhdistyksen puheenjohtajana

 

Suomen Proviisoriyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous järjestettiin Teams-etäyhteyden kautta 24.11.2021. Syyskokouksen yhteydessä järjestettiin yhteistyökumppanimme Mandatum Life:n puheenvuoro digitaalisen varainhoidon ja sijoittamisen palveluiden mahdollisuuksista proviisoreille. Koulutus on myöhemmin nähtävissä OmaPro:n koulutukset -osiossa.

Antti Raimas valittiin Suomen Proviisoriyhdistyksen puheenjohtajaksi

Antti Raimas valittiin toiselle kaudelle Proviisoriyhdistyksen puheenjohtajan tehtävään. Vastaehdokkaita ei asettunut ehdolle. Raimas on toiminut yhden toimikauden puheenjohtajana. Hän aikoo jatkaa yhdistyksen toiminnan näkyvämmäksi tuomista ja tiivistää yhteydenpitoa yhdistyksen valiokuntiin ja työryhmiin. Hän korosti myös varapuheenjohtajien merkitystä yhdistyksen toiminnassa. Uudelleen valittu puheenjohtaja painotti, että häneen voi olla matalalla kynnyksellä yhteydessä liittyen Proviisoriyhdistyksen asioihin.

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Henri Sormunen, Eeva Lehtola, Ville-Matti Mäkinen ja Tiina Tapanila. Hallituksen jäseninä jatkavat Päivi Könönen, Laura Suominen, Piia-Leena Korpi-Halkola ja Hanna Ylä-Rautio. Varajäseniksi valittiin Riikka Granqvist, Aliisa Purmonen, Outi Tupala ja Linnea Raimas. Kauttaan varajäseninä jatkavat Anna Ojala, Sara Rosenberg ja Jenny Siltanen. Syyskokoukseen osallistui 15 yhdistyksen jäsentä.

Proviisori viestii ja vaikuttaa

Yhdistyksen toiminnanjohtaja Teemu Ali-Kovero esitteli yhdistyksen toimintasuunnitelman vuodelle 2022. Proviisoriyhdistyksen pääteema vuodelle 2022 on “Proviisori viestii ja vaikuttaa”. Toiminnan painopistealueet ovat viestintä, vaikuttaminen ja toiminnan jatkuvuus. Viestinnässä panostetaan sosiaaliseen mediaan ja Proviisori-lehden tilaajamäärän kasvattamiseen. Yhdistyksen verkkosivut tullaan päivittämään vastaamaan nykyisiin tarpeisiin. Proviisorien asema lääkealan asiantuntijoina turvataan myös tulevaisuudessa ja yhdistyksen vaikuttamistyö lääkealalla tuodaan näkyvämmäksi. Ympäristötietoutta ja -vastuuta tullaan edistämään proviisorikunnassa. Yhdistyksen toiminnan jatkuvuus tulee turvata, esimerkiksi jäsenetuja tullaan tarkastelemaan ja jäsenten vaikutusmahdollisuuksia tullaan parantamaan.

Yhdistyksen jäsenmaksuihin ei muutoksia

Yhdistyksen jäsenmaksut pysyvät samansuuruisina kuin vuonna 2021. Jäsenmaksuluokka määräytyy päätoimen ja työajan mukaan. Jäsenet saavat yhdistyksen koulutustapahtumat aina edullisempaan hintaan. Laskutus toteutetaan aiempien vuosien tapaan ja vuoden 2022 jäsenlaskujen eräpäivät ovat 21.2. ja 31.8.