Antti Raimas on Suomen Proviisoriyhdistyksen uusi puheenjohtaja

 

Suomen Proviisoriyhdistys on valinnut proviisori Antti Raimaksen puheenjohtajaksi tulevalle vuodelle. Puheenjohtajan kausi alkaa 1.1.2021 ja kestää yhden kalenterivuoden.

 

Antti Raimas valittiin Suomen Proviisoriyhdistyksen puheenjohtajaksi

–  Minulla on intoa ja visioita yhdistyksen ja hallituksen toiminnan kehittämiseen. Haluan tuoda mukanani avoimuutta, keskustelua ja positiivista virettä sekä tehdä yhdistyksen toimintaa näkyvämmäksi ja kannustaa jäseniä aktiiviseen osallistumiseen, Raimas perusteli kokouksessa ehdokkuuttaan.

29-vuotias Raimas asuu nykyisin Helsingin Rastilassa. Hän on kotoisin Siilinjärveltä ja valmistunut proviisoriksi Kuopiosta vuonna 2018. Raimas lupaa huolehtia siitä, että yhdistyksen toiminta palvelee koko jäsenistöä mahdollisimman kattavasti myös jatkossa.  Nykyisessä työssään Yliopiston apteekin lääkevalmistuksessa Raimas valmistaa potilaskohtaisia ex tempore -lääkkeitä kuten kapseleita, liuoksia ja voiteita. Tämän lisäksi hän on työskennellyt mm. proviisorina avoapteekissa.

 

 

Proviisori elää muutoksen keskellä

Yhdistyksen syyskokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman mukaisesti yhdistyksen vuoden 2021 teema on “Proviisori muutoksen keskellä”. Perinteisten kahden päätapahtuman sijaan, tulevana vuonna pyritään toteuttamaan yksi suurempi koulutuskokonaisuus, jonka ajankohdaksi on kaavailtu syksyä. Yhdistys pitää huolta jäsentensä kouluttautumismahdollisuuksista ja pyrkii järjestämäään mm. webinaareja mahdollisuuksien mukaan.

Tulevan vuoden teeman mukaisten tilaisuuksien ohella yhdistyksen toiminnan painopistealueina on sosiaalisten kontaktien ja ammatillisten verkostojen ylläpitämiseen tähtäävä osallistaminen sekä digitaalisten palveluiden ja OmaPro-jäsenalueen kehittäminen. Toiminnanjohtaja Teemu Ali-Kovero totesi kokouksen yhteydessä, että kulunut vuosi on ollut poikkeuksellinen ja korostanut, kuinka tärkeää on kehittää digitaalisia palveluita. Ali-Kovero kannusti myös  sosiaalisten kontaktien ja ammatillisten verkostojen ylläpitämiseen.  

 

Hallitukseen joukko uusia toimijoita

Suomen Proviisoriyhdistys täydensi syyskokouksessaan hallituksen kokoonpanoa valitsemalla neljä uutta hallituksen varsinaista jäsentä. Ehdokkaiden esittäydyttyä hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Päivi Könönen ja Laura Suominen sekä hallituksen varajäseninä toimineet Piia-Leena Kivelä ja Hanna Ylä-Rautio. Hallituksen varsinaisina jäseninä kaksivuotiskauttaan jatkavat Riikka Granqvist, Eeva Lehtola, Linnea Raimas ja Elina Toivanen.

Hallituksen varajäseniksi valittiin uusina Anna Ojala, Sara Rosenberg sekä Henri Sormunen sekä jatkokaudelle Jenny Siltanen. Hallituksen varajäseninä kaksivuotiskauttaan jatkavat Leena Ihalainen, Tiina Kinos, Ville-Matti Mäkinen ja Reetta Nikkanen.

 

Yhdistyksen jäsenmaksuihin ei muutosta

Syyskokous päätti jäsenmaksujen suuruudesta vuodelle 2021. Jäsenmaksuihin ei tehty muutoksia ja ne säilyvät vuoden 2020 mukaisina. Laskutus toteutetaan aiempien vuosien tapaan ja vuoden 2021 jäsenlaskujen eräpäivät ovat 20.2. ja 31.8. Tulevan vuoden jäsenmaksut ovat nähtävillä yhdistyksen verkkosivuilla.