Apurahat 2019

Proviisoriyhdistyksen apurahat 2019

Suomen Proviisoriyhdistyksen hallitus julistaa kaikkien yhdistyksen jäsenten haettaviksi apurahoja farmaseuttisen ammattitaidon edistämiseen. Apurahoja voidaan myöntää farmasian alan opintotarkoitusta, esimerkiksi ulkomailla suoritettavaa pro gradu -työtä, PD-opintoja tai muita erikoistumiskoulutukseen tarkoitettuja opintoja, tieteellistä jatkotutkimusta tai kongressimatkaa varten.

Apurahoja jaetaan hakemusten perusteella enintään yhdistyksen syyskokouksessa päätetty summa. Apurahojen jaosta ja suuruudesta päättää Suomen Proviisoriyhdistyksen hallitus.

Hakemukset käsittelee apurahatoimikunta, joka laatii hallitukselle esityksen apurahan saajista. Apurahatoimikuntaan kuuluvat yhdistyksen jäsenistöstä erikseen kutsutut henkilöt, jotka edustavat tieteellistä tutkimusta, erikoistumisopintoja/PD-opintoja sekä pro gradu -töitä ja jatko-opintoja. Lisäksi Proviisoriyhdistyksen hallituksella on oma edustaja apurahatoimikunnassa.

 

VAPAAMUOTOISESTA APURAHAHAKEMUKSESTA TULEE ILMETÄ:

  • apurahan käyttötarkoitus,
  • opintojen, kongressimatkan tms. rahoitussuunnitelma,
  • toivomus apurahan suuruudesta,
  • muut samaa tarkoitusta varten haetut apurahat sekä
  • todistukset ansioista, jotka hakija katsoo eduikseen (ansioluettelo, julkaisuluettelo jne.).

 

Puutteellisia hakemuksia ei oteta huomioon valinnassa. Hakija sitoutuu antamaan erikseen sovitulla tavalla selostuksen apurahan käytöstä. Apurahaa ei voi hakea takautuvasti. Lisätietoa hakemisesta: www.proviisoriyhdistys.net/apurahat-2019. Apurahan saajat julkistetaan Proviisoripäivillä 16.3.2019 ja Proviisori-lehdessä 2/2019.

Hakemuslomake (täytettävä!) Huomioithan, että nyt täyttämäsi hakemustiivistelmä ei ole varsinainen apurahahakemus.

Hakemusten tulee olla perillä 4.2.2019 mennessä joko sähköisesti (hakemus.apurahatoimikunta@proviisoriyhdistys.net) tai postitse osoitteella: Suomen Proviisoriyhdistys ry, Apurahatoimikunta, Kaisaniemenkatu 1 Ba (7 krs.), 00100 Helsinki.

7.12.18/EV