Proviisoriyhdistyksen apurahat 2017

APURAHOJA APTEEKKARIKSI AIKOVIEN PROVIISORIN KOULUTUKSEN TUKEMISEKSI

Suomen Proviisoriyhdistyksen hallitus julistaa kaikkien yhdistyksen jäsenten haettaviksi ratiopharmin myöntämän Teva Pharmaceutical Industrialin apurahan tukeakseen apteekkariksi aikovia proviisoreja kehittämään valmiuksiaan apteekkiliikkeen harjoittamiseen.

Apuraha myönnetään tuleviin kursseihin ja opintoihin, joilla vahvistetaan liiketalous- ja johtamistaitoja sekä taloustietämystä. Apurahoja ei myönnetä mahdollisiin ansiotulomenetyksiin tai elinkustannuksiin. Hakemuksessa tulee vapaamuotoisesti osoittaa hakijan suuntautuminen apteekkarin uralle. Apurahoja voidaan myöntää uransa eri vaiheissa oleville hakijoille.

Apurahoja jaetaan hakemusten perusteella 2 000 euroa. Apurahojen jaosta ja suuruudesta päättää Suomen Proviisoriyhdistyksen hallitus. Hakemukset käsittelee erillinen apurahatoimikunta, joka laatii hallitukselle esityksen apurahan saajista. Apurahatoimikunnassa on yhdistyksen jäsenistöstä erikseen kutsutut henkilöt. Lisäksi Proviisoriyhdistyksen hallituksella on oma edustajansa apurahatoimikunnassa.

VAPAAMUOTOISESTA APURAHAHAKEMUKSESTA TULEE ILMETÄ SEURAAVAT ASIAT:

  • apurahan käyttötarkoitus
  • opintojen rahoitussuunnitelma
  • toivomus apurahan suuruudesta
  • muut samaa tarkoitusta varten haetut apurahat
  • ansioluettelo
  • todistukset ansioista, jotka hakija katsoo eduikseen

Hakijan tulee jättää hakemus liitteineen sähköisesti (toimisto@proviisoriyhdistys.net) viimeistään 14.8.2017. Puutteellisia tai myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon valinnassa. Apurahat voidaan myöntää vain Proviisoriyhdistyksen jäsenille. Apurahan saajat julkistetaan Joka proviisorin ajankohtaisseminaarissa 29.9.2017. Hakija sitoutuu antamaan erikseen sovitulla tavalla selostuksen apurahan käytöstä.

Hakemuslomake (täytettävä!)

Postiosoite:

Suomen Proviisoriyhdistys ry
Apurahatoimikunta
toimisto(a)proviisoriyhdistys.net