Blogit edustavat kirjoittajansa näkemyksiä eivätkä näin ollen kuvaa yhdistyksen virallista kantaa.

Hallituksen kokousblogi: kesäkuu 2020

Proviisoriyhdistyksen hallitus kokoontui 11.6.2020 totuttuun tapaan etäyhteyden välityksellä. Hallituksen tulee kokoontua puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, ja myös silloin, kun yksi kolmasosa hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. Perinteisesti hallitus on kutsuttu koolle kerran kuukaudessa, pois lukien heinäkuu. Akuutista asiasta, jota ei ehditä tuoda hallituksen kokoukseen, voidaan tehdä päätös myös esim. sähköpostikeskustelun pohjalta. Itselleni työskentely hallituksessa on ollut hyvin ennakoitavaa ja joustavaa - omien harrastusten ja menojen sovittaminen kokousten kanssa on sujunut ongelmitta.

 

Vuoden 2020 jäsenkyselyn kommenttikierrokselle

Edunvalvonta- ja viestintäproviisori alusti hallitukselle vuoden 2020 jäsenkyselyä, joka on määrä toteuttaa kesän ja alkusyksyn aikana. Jäsenkyselyjen avulla sekä hallitus että toimiston henkilökunta saavat tärkeää tietoa mm. yhdistyksen toiminnan kehittämiseen ja resurssien kohdentamiseen. Esimerkiksi vuoden 2019 kyselyssä yli 90 % vastaajista nimesi Proviisori-lehden yhdeksi kolmesta tärkeimmästä tavasta saada tietoa yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista.

 

Syksyn tapahtumakalenteri muotoutuu

Syksyn tapahtumien suunnittelu jatkuu tiiviisti. Proviisoripäivien ohjelma on muutamaa varmistusta vaille valmis. Syksyn tapahtumat voidaan toteuttaa, mikäli osallistujien turvallisuus ja voimassa olevat  kokoontumisrajoitukset sen sallivat.

 

Yhdistys antaa säännöllisesti lausuntoja

Proviisoriyhdistys on mukana sidosryhmäyhteistyössä, jolla vaikutetaan suomalaiseen lääkepolitiikkaan. Lisäksi yhdistys seuraa lääkealan kehitystä ja antaa mm. lausuntoja. Vuonna 2019 yhdistys antoi 4 lausuntoa: yhden Fimealle ja kolme STM:lle. Nyt pöydällä on liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö Digitaaliset keinot koronaviruskriisin jälkihoidossa -työryhmän väliraporttiin. Hallituksen kommentoinnin jälkeen lopullisen lausunnon allekirjoittaa yhdistyksen toiminnanjohtaja tai edunvalvonta- ja viestäntäproviisori sekä hallituksen puheenjohtaja. Yhdistyksen antamiin lausuntoihin voi tutustua yhdistyksen nettisivuilla.

 

Puheenjohtaja kävi hallitukselle läpi menneen kevään sidosryhmätilaisuuksia. Näitä olivat mm. apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutuksen ohjausryhmän kokous, opetusapteekkien neuvottelupäivä, farmasian erikoistumiskoulutusten yhteistyöverkoston kokous, AATE-työryhmän kokous sekä lääkeinformaatioverkoston koulutustyöryhmän kokous. Yhdistyksen toiminnanjohtajalla ja edunvalvonta- ja viestintäproviisorilla on tärkeä rooli näissä yhteistyöhankkeissa.

 

Blogikirjoituksen kirjoitti
Antti Raimas

 

Käyttäjän Ylläpito kuva
-
Ylläpito