Blogit edustavat kirjoittajansa näkemyksiä eivätkä näin ollen kuvaa yhdistyksen virallista kantaa.

Hallituksen kokousblogi: marraskuu 2020

Marraskuun hallituksen etäkokouksessa hyväksyttiin toiminnanjohtajan ehdottama Suomen Proviisoriyhdistyksen vuoden 2021 teema “Proviisori muutoksen keskellä” ehdotettavaksi syyskokoukselle.

Perinteisesti käytiin läpi myös yhdistyksen tärkeitä jäsenasioita, kuten järjestösihteerin ylläpitämää jäsenmaksutilannetta sekä hyväksyttiin mm. uudet jäsenet, joita edellisen kokouksen jälkeen olikin mukavasti tullut lisää. Jäsenille tehdyn jäsenkyselyn tulokset on julkaistu yhdistyksen jäsenalueella OmaProssa ja laajempi koonti tuloksista todettiin tuoduksi hallituksen tietoon. Lyhyt keskustelu käytiin myös liittyen jäsenten edunvalvontaan ja asianajokuluihin liittyvän tuen myöntämiseen. 

Toimisto toi terveisensä tapahtumista, joihin toiminnanjohtaja ja edunvalvontaproviisori ovat osallistuneet sekä kertoi suunnitellusta yhteistyökuviosta. Suurin osa tapahtumista oli toteutettu etänä vallitsevan koronapandemian vuoksi. Toimisto toi esille myös yhdistyksen saamat kolme lausuntopyyntöä, jotka oli otettu valmisteltaviksi ja joista oli jo aiemmin tiedotettu hallitusta sähköpostitse. Proviisoriyhdistyksen jäsenalueen OmaPro-nimen ulkopuolisesta käytöstä käytiin keskustelua ja todettiin, että ProviisoriViesti Oy ko. aputoiminimen haltijana jatkaa keskustelua nimen käyttöön ottaneen tahon kanssa. 

 

Vuoden 2021 toimintasuunnitelma, budjetti ja jäsenmaksut 

Toiminnanjohtaja esitteli toimiston valmisteleman yhdistyksen toimintasuunnitelman vuodelle 2021 ja hallitus keskusteli mm. tulevan vuoden koulutusten järjestämisestä vallitsevana poikkeusaikana. Erilaiset webinaarit sekä vapaamuotoisemmat verkostoitumistapaamiset saivat kannatusta. Vuoden 2021 toimintasuunnitelmaa esitettiin hyväksyttäväksi marraskuussa järjestettävässä yhdistyksen syyskokouksessa. Toiminnanjohtaja esitteli myös ehdotuksen äänestys- ja vaalijärjestyksestä. Talousvaliokunnan esityksen mukaista yhdistyksen vuoden 2021 talousarviota käytiin kokouksessa läpi. Talousvaliokunta ehdotti myös yhdistyksen jäsenmaksujen pitämistä ennallaan. Näitä hallitus päätti esittää syyskokouksessa hyväksyttäviksi.

 

Sijoitustoiminta

Hallitus keskusteli yhdistyksen varallisuuden sijoittamistoiminnan aloittamisesta talousvaliokunnan alustavan ehdotuksen mukaan. Todettiin, että sijoitustoiminnan aloittamiselle olisi hyvä saada jäsenten hyväksyntä ja päätettiin, että talousvaliokunta valmistelee asian käsiteltäväksi yhdistyksen seuraavassa kevätkokouksessa. 

 

Apurahat

Todettiin, että Teva Finland Oy:n lahjoittama apuraha maksetaan apurahan saajille.

 

ProMentee

ProMentee-työryhmän puheenjohtaja esitteli luonnoksen hakijoiden soveltuvuudesta ProMentee-ohjelmaan ja päätettiin palata asiaan tarkemmin muutaman yksityiskohdan tarkennuksen jälkeen. Työryhmä oli myös ideoinut ohjelmaa seuraavaan seminaariin helmikuulle 2021.

 

Opiskelija-asiat

Esimiesvalmennusten ilmoittautumiset on avattu ja tapahtumat olivatkin jo saaneet odotetun kaltaisen kiinnostuksen opiskelijoilta. Farmasian opiskelijat niin Helsingissä kuin Kuopiossa tulevat saamaan koronapandemiasta huolimatta pikkujoulunsa.

 

Apteekkityöryhmä

Työryhmän puheenjohtaja kertoi työryhmän ottaneen tarkasteltavakseen STM:n lausuntopyynnön johdosta hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta ja siihen liittyvistä asetusmuutosehdotuksista ja koostaa kommentteja Proviisoriyhdistyksen lausuntoa varten.

 

Blogikirjoituksen kirjoitti
Minna Lähdevuori

 

Käyttäjän Ylläpito kuva
-
Ylläpito