Blogit edustavat kirjoittajansa näkemyksiä eivätkä näin ollen kuvaa yhdistyksen virallista kantaa.

Hallituksen kokousblogi: toukokuu 2020

Viimeisin hallituksen kokous pidettiin 5.5.2020 Google Meet -etäkokouksena. Myös ennen koronakevättä ovat hallituslaiset voineet osallistua kokouksiin etäyhteydellä ja kaikki materiaalit löytyvät kätevästi Google Docsista. Päänvaivaa allekirjoittaneelle aiheutti lähinnä vain kohtuuhintaisen kuulokemikrofonin löytäminen ostosryntäyksen jälkeen.

Hallituksessa on kahdeksan varsinaista jäsentä, joista jokaiselle on valittu henkilökohtainen varajäsen. Tämän kokousblogin kirjoitti jälkimmäiseen ryhmään kuuluva. Varajäsenet kutsutaan hallituksen kokouksiin samalla tavalla kuin varsinaiset jäsenet. Oma aktiivisuus on kokoustaessa tärkeintä.

Avustukset usein esillä talousosiossa

Vuonna 2019 Proviisoriyhdistys jakoi avustuksia yhteensä n. 3 000 euroa. Erilaiset avustukset ovatkin hallituksen pöydällä säännöllisesti. Aktiivisia avustusten hakijoita ovat etenkin farmasian opiskelijajärjestöt.

Poikkeuskevät näkyy työttömyyskassassa

Toiminnanjohtaja toi tiedoksi, että KOKO-työttömyyskassaan, johon myös yhdistyksen kassajäsenet kuuluvat, on tullut hakemuksia 12-kertainen määrä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kasvaneiden hakemusmäärien voidaan olettaa heijastuvan työttömyyskassamaksuun tulevana vuotena. Toimisto seuraa tilannetta.

Mentorointiohjelman alkuvalmistelut käynnissä

Haku ProMentee-mentoriohjelmaan päättyi 3.5.2020. ProMentee-työryhmä käy läpi saapuneet hakemukset ja laatii sen jälkeen mentoreille lähetettävät ehdotukset mentorointiparien muodostusta varten. Työryhmän puheenjohtaja kertoi hallitukselle alustavasta aloitusseminaarin ajankohdasta ja ohjelmasta.

Syksyn korvaavien tapahtumien suunnittelu

Kaikki yhdistyksen tapahtumat, kevätkokousta lukuun ottamatta, jouduttiin kevään osalta perumaan. Koulutusvaliokunta on aktiivisesti suunnitellut syksylle siirretyn Proviisoripäivän ohjelmaa. Myös Ura lääketeollisuudessa -seminaarisarjan järjestely on edennyt. Hallitus keskusteli alustavasti eri vaihtoehdoista, mitä tehdään, jos Proviisoripäivää ei voida järjestää syksyn aikana. Hallitus totesi, että kokonaan verkkokoulutuksiin pohjautuvan tapahtuman kulut saattaisivat nousta kohtuuttoman suuriksi, kun otetaan huomioon, että näyttelyistä saatavat tuotot jäisivät kokonaan pois.

Toiminnanjohtajan kommentit etätöistä

Toiminnanjohtaja kuvaili etätyön toteutumista yhdistyksen toimistolla. Varautuminen eri työtehtävien hoitamiseen on perustasoltaan hyvä, jos joku henkilökunnasta joutuu jäämään äkillisesti pois sairastumisen tai muun syyn takia.

Kansalaisaloite lääkkeenmääräämisoikeudesta

Kokouksessa syntyi aktiivista keskustelua myös farmasistin reseptinmuokkausoikeutta koskevasta kansalaisaloitteesta. Apteekkityöryhmä on omassa viestinvaihdossaan käynyt keskustelua mahdollisuudesta kehittää proviisorien toimenkuvaa ja oikeuksien laajentamista. Etenkin lääkkeiden saatavuushäiriötilanteissa aloitteessa esitettyjen oikeuksien laajentaminen, kuten lääkkeen vahvuuden vaihtaminen, nähdään perusteltuna. Kokouksessa todettiin, että yhdistyksen yleinen tahtotila on kehittää proviisorien vastuuta lääkehoitojen toteutumisessa ja lääkkeiden rationaalisessa käytössä potilasturvallisuus huomioiden. Ongelmana aloitteessa koettiin mm. lääkkeen määräämis- ja myymisoikeuden myöntäminen samalle taholle.

 

Tämänkertaisen blogikirjoituksen kirjoitti
Antti Raimas

Käyttäjän Ylläpito kuva
-
Ylläpito