Blogit edustavat kirjoittajansa näkemyksiä eivätkä näin ollen kuvaa yhdistyksen virallista kantaa.

Koronan kosketus

Yksi asia on hallinnut kaikkea keskustelua ja uutisointia jo kahden kuukauden ajan. Koronavirus koskettaa jokaista jollain tavalla. Onneksi vain muutama on joutunut sen aiheuttaman taudin kouriin. Pelot ja huolet ovat silti monella päivittäin mielessä. Proviisori-lehti selvitti vuoden toisessa numerossa millaisia ajatuksia ja toimenpiteitä pandemia on herättänyt. Lehden uunituore numero 2/2020 ilmestyi toukokuun puolessa välissä. Keväisiä lukuhetkiä!

Poikkeustilanne on vaikuttanut monien työpaikkojen toimintaan. Kiire ja työvoiman tarve on voinut kasvaa, mutta joukkoon mahtuu myös tilanteita, joissa työ on vähentynyt. Monessa lääkeyrityksessä on siirrytty etätöihin. Apteekeissa tilanne on saattanut vaihdella radikaalisti asiakaskunnan käyttäytymisen muuttuessa.

Tilanteen vaatiessa työpaikoilla on voitu poiketa eräistä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksistä, mikäli työvoimasta on ollut pulaa. Jos taas työvoiman tarve on vähentynyt, on voitu joutua lomautuksiin. Työnantajat ovat joutuneet hankalaan tilanteeseen, sillä näkymä tulevaisuuteen on hämärän peitossa.

Proviisoriyhdistyksen hallitus ja toimisto sekä Proviisori-lehden toimitus ovat saaneet mietittäväksi kiperiä kysymyksiä. Kaikkiin ei ole helppoa vastausta, mutta useimpiin on löytynyt ratkaisu. Kysymyksiä on myös herättänyt niin ulkomailta saapuneiden karanteenia vastaaviin olosuhteisiin jääminen, työntekijöiden suojautuminen kuin proviisorien työvoimavelvoite. Epäselvyyksiä on voinut aiheutua mm. työnantajan palkanmaksuvelvoitteessa ja riskiryhmiin kuuluvien työntekijöiden altistumisesta tartunnoille. Vastauksia kysymyksiin on koottu OmaPro:n jäsenalueelle jäsenten hyödynnettäväksi.

Muutoksia, säädöksiä ja ohjeistuksia on tullut paljon eikä ratkaisuja saati ennakkotapauksia ole ollut valmiina. Nyt jos koskaan alalta onkin vaadittu joustoa, ymmärrystä ja halua rakentavaan yhteistyöhön sekä malttia ja paineensietokykyä.

 

Teemu Ali-Kovero
toiminnanjohtaja, Suomen Proviisoriyhdistys ry
toimitusjohtaja, ProviisoriViesti Oy
päätoimittaja, Proviisori-lehti

Käyttäjän Ylläpito kuva
-
Ylläpito