ENNAKKOKUTSU Suomen Proviisoriyhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen 20.11.2019

ENNAKKOKUTSU SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN SYYSKOKOUKSEEN 20.11.2019

Virallinen kokouskutsu julkaistaan esityslistan vahvistuttua viimeistään 14 päivää ennen kokousta.

 

Jäsen, 

tervetuloa Suomen Proviisoriyhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen keskiviikkona 20.11.2019 Vantaan Tamro-talolle (Rajatorpantie 41, 01640 Vantaa) sekä syyskokouksen yhteydessä järjestettävälle vierailulle annosjakeluyritys Pharmac Finlandille. Vierailun aikana Pharmacin proviisorit kertovat työstään annosjakelun parissa sekä kierrättävät osallistujat annosjakelun tuotantotiloissa.  

 

 

VIERAILU- JA KOKOUSAIKATAULU

16.00 - 16.05      Tervetuloa

16.05 - 17.30      Pharmacin toiminnan esittely ja kierrokset tuotantotiloissa

17.30 - 17.45     Syyskokoukseen ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkastus

17.45 -               Syyskokous

 

ALUSTAVA ESITYSLISTA

Yhdistyksen kokouksissa voidaan ottaa päätettäväksi vain kokouskutsussa ilmoitetut asiat. Mikäli jäsen haluaa saada jonkun asian käsiteltäväksi varsinaisessa kokouksessa, se on esitettävä perusteluineen kirjallisesti hallitukselle kaksi (2) kuukautta ennen varsinaista kokousta. -- Kutsu varsinaisiin kokouksiin on toimitettava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta jäsentiedotteella, virallisessa julkaisussa, sähköpostitse tai muussa sähköisessä viestintäkanavassa. (Proviisoriyhdistyksen säännöt 16 §, 17 §)

Pyydämme toimittamaan ehdotuksen käsiteltäväksi asiaksi perusteluineen toimiston sähköpostiin (toimisto@proviisoriyhdistys.net) 20.9. mennessä. Lähetämme vahvistetun esityslistan sekä sääntömääräisen kokouskutsun marraskuun alun jäsenuutiskirjeessä. 

 

1§ Kokouksen avaus

2§ Kokouksen puheenjohtajan valinta

3§ Kokouksen sihteerin valinta

4§ Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta

5§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

6§ Kokouksen esityslistan vahvistaminen

7§ Hallituksen laatiman yhdistyksen toimintasuunnitelman hyväksyminen seuraavaksi toimintavuodeksi

8§ Hallituksen puheenjohtajan ja muiden hallitusten jäsenten kokouspalkkioista ja matkakorvauksista sekä tilintarkastajien palkkioista päättäminen

9§ Yhdistyksen jäsenmaksujen suuruudesta ja kantotavasta päättäminen

10§ Yhdistyksen vuoden 2020 talousarvion hyväksyminen

11§ Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2020

12§ Hallituksen varsinaisten jäsenten vaalit erovuoroisten tilalle

13§ Hallituksen henkilökohtaisten varajäsenten vaalit erovuoroisten tilalle

14§ Kahden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

15§ Muut mahdolliset asiat

16§ Kokouksen päättäminen

 

 

ÄÄNIOIKEUS KOKOUKSESSA

Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on jokaisella yhdistyksen varsinaisella jäsenellä, joilla on kullakin yksi ääni. Poissaolevien jäsenten ääniä on kokousedustaja oikeutettu käyttämään korkeintaan kolmella (3) valtakirjalla (Proviisoriyhdistyksen säännöt 16 §).

Mahdollista äänestystä varten poissaolevia ja etäyhteyksin osallistuvia pyydetään toimittamaan valtakirjat kokouksessa läsnä olevalle jäsenelle.  Tarkemmat ohjeet ja valtakirjapohja löytyvät OmaProsta (Ajankohtaista → syyskokoukset).

 

ILMOITTAUTUMINEN

Tarjoiluja varten pyydämme ilmoittautumaan kokoukseen sekä Pharmacin vierailuun 13.11. mennessä OmaPron kautta (Ajankohtaista → syyskokoukset). Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä. Etäyhteyslinkin toimittamista varten etäyhteydellä osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan 17.11. mennessä.

Ilmoittautumislomakkeella viitataan tapahtumien tietosuojaselosteeseen, jonka pääset lukemaan täällä >>