Farmasialiiton lisätyö-, ylityö- ja vuoronvaihtokielto

Farmasialiitto aloitti apteekeissa lisätyö-, ylityö- ja vuoronvaihtokiellon maanantaina 23.12.2019 klo 6.00.

Proviisoriyhdistys ei ole neuvottelijaosapuolena työmarkkinaneuvotteluissa. Farmasialiiton asettamat työtaistelutoimenpiteet eivät koske yhdistyksen jäseniä.