Fimealta uusi määräys lääkkeiden toimittamisesta

Uusi määräys tulee voimaan 1.1.2017.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on antanut 23.12.2016 uuden määräyksen lääkkeiden toimittamisesta.  Määräyksessä on huomioitu lääkemääräysten voimassaoloaikojen piteneminen ja lääkkeiden määrääminen pääasiassa sähköisillä lääkemääräyksillä vuoden 2017 alusta alkaen. Määräyksessä on edelleen mukana säännökset kirjallisten, faksi- ja puhelinlääkemääräysten toimittamisesta.

Määräyksiä muun muassa lääkemääräykseen jäljelle jäävän lääkemäärän merkitsemisestä ja pitkäaikaisen lääkehoidon aloituksen kyseessä ollessa toimitettavasta lääkepakkauksesta on tarkennettu. EU:n lääkedirektiivin velvoite biologisten lääkkeiden jäljitettävyydestä pannaan kansallisesti täytäntöön.

Määräyksessä on laajennettu apteekkien velvoitteita laatia toimintaohjeita; esimerkiksi menettelytavat, joilla varmistetaan lisäneuvontaa vaativien itsehoitolääkkeiden lisäneuvontaehdon toteutuminen, tulee jatkossa ohjeistaa kirjallisesti. Määräykseen on otettu mukaan myös koneellisesti annosjaeltujen lääkkeiden toimittaminen. v-mm

 

Lisätietoa:
Fimea 23.12.2016: Uusi määräys lääkkeiden toimittamisesta annettu