Hae Proviisoriyhdistyksen apurahaa 2021

Proviisoriyhdistyksen apurahat 2021

 

Suomen Proviisoriyhdistyksen hallitus julistaa kaikkien yhdistyksen jäsenten haettaviksi apurahoja farmaseuttisen ammattitaidon edistämiseen. Apurahoja voidaan myöntää farmasian alan opintotarkoitusta, esimerkiksi ulkomailla suoritettavaa pro gradu -työtä, LHA-opintoja tai erikoistumiskoulutukseen tarkoitettuja opintoja, tieteellistä jatkotutkimusta tai kongressimatkaa varten.

Apurahoja jaetaan hakemusten perusteella enintään yhdistyksen syyskokouksessa päätetty summa. Apurahojen jaosta ja suuruudesta päättää Suomen Proviisoriyhdistyksen hallitus. Hakemukset käsittelee apurahatoimikunta, joka laatii hallitukselle esityksen apurahan saajista. Apurahatoimikuntaan kuuluvat yhdistyksen jäsenistöstä erikseen kutsutut henkilöt, jotka edustavat tieteellistä tutkimusta, erikoistumisopintoja/PD-opintoja sekä pro gradu -töitä ja jatko-opintoja. 

 

VAPAAMUOTOISESTA APURAHAHAKEMUKSESTA TULEE ILMETÄ:

  • apurahan käyttötarkoitus,
  • opintojen, kongressimatkan tms. rahoitussuunnitelma,
  • toivomus apurahan suuruudesta,
  • muut samaa tarkoitusta varten haetut apurahat sekä
  • todistukset ansioista, jotka hakija katsoo eduikseen (ansioluettelo, julkaisuluettelo jne.).

 

Puutteellisia hakemuksia ei oteta huomioon valinnassa. Hakija sitoutuu antamaan erikseen sovitulla tavalla selostuksen apurahan käytöstä. Apurahaa ei voi hakea takautuvasti. Apurahan saajat julkaistaan Proviisori-lehdessä 2/2021.

Hakemukset toimitetaan sähköisesti apurahatoimikunnalle (hakemus.apurahatoimikunta@proviisoriyhdistys.net). Hakemusten tulee olla perillä 31.1.2021 mennessä.