HY:n ja UEF:n Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutuksen projektityöseminaarit 

 

Seminaarit järjestetään torstaina 18.11.2021 klo 17–19 ja torstaina 16.12.2021 klo 17–19 Zoom-etäyhteydellä. Seminaarit ovat avoimia kaikille esitysten aiheista kiinnostuneille. Zoom-linkit sekä salasanat lähetetään jäsenillemme jäsenkirjeessä 15/21.

Ohjelma to 18.11. klo 17–19

17.00–17.30 Lääkehankintojen haasteet sairaala-apteekkien ja lääketeollisuuden näkökulmista, proviisori Mervi Karvonen ja farmaseutti Kristiina Linna
17.30–18.00 Lääkekustannusten kasvun hillitseminen Turun yliopistollisessa keskussairaalassa, proviisori Hanna Kivikoski
18.00–18.30 Lääkehoidon turvallisuuden lisääminen moniammatillisten lääkehoidon arviointien avulla hoivakodeissa ja palveluasumisyksiköissä, proviisori Anu Pitkonen
18.30–19.00 Osaamisen varmistaminen i.v.-lääkehoidossa Niuvanniemen sairaalan EEG-ECT-yksikössä, farmaseutti Minna Leinonen

Ohjelma to 16.12. klo 17–19

17.00–17.30 Lääkitysturvallisuus lääkkeiden määräämisessä: lääkemääräysten kliininen kaksoistarkistaminen, proviisori Miia Kallio
17.30–18.00 HaiPro-potilasturvallisuusilmoituslomakkeen kehittäminen avohuollon apteekkien käyttöön, proviisori Mira Luostarinen
18.00–18.30 Esittäjä ei varmistunut
18.30–19.00 Esittäjä ei varmistunut