Kevätkokous 2022

Kutsu Suomen Proviisoriyhdistyksen kevätkokoukseen

Aika: la 21.5.2022 klo 11.00, etäyhteyden tarkistus klo 10.45 alkaen
Paikka: Etäyhteydellä (Google Meet ja OpaVote) tai tarvittaessa Suomen Proviisoriyhdistyksen toimisto (Kaisaniemenkatu 1 Ba 7. krs, Helsinki) 

Ohjelma

10.45 Etäyhteyden tarkistus
11.00 Suomen Proviisoriyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous

Kokouksen esityslista

1 § Kokouksen avaaminen
2 § Kokouksen puheenjohtajan valinta
3 § Kokouksen sihteerin valinta
4 § Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta
5 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
6 § Kokouksen esityslistan vahvistaminen
7 § Hallituksen kertomuksen hyväksyminen vuoden 2021 toiminnasta
8 § Vuoden 2021 tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon hyväksyminen
9 § Vastuuvapauden myöntämien hallituksen jäsenille ja toiminnanjohtajalle
10 § Lahjoituksen antaminen humanitaariseen apuun
11 § Muut mahdolliset asiat
12 § Kokouksen päättäminen

Jäseniltä ei saatu ehdotuksia käsiteltävistä asioista määräaikaan mennessä. Esityslista vahvistetaan hallituksen kokouksessa 5.5.2022.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu kevätkokoukseen

Yhdistyksen hallitus on päättänyt äänestys- ja vaalijärjestyksen perusteella, että osallistujien tulee ilmoittautua kokoukseen viimeistään su 15.5. mennessä. Ilmoittautumisen voi lähettää ilmoittautumislomakkeella tai sähköpostitse osoitteeseen toimisto@proviisoriyhdistys.net. Ilmoittautuneille toimitetaan etäyhteyslinkki ja kokousmateriaali tutustuttavaksi lomakkeella ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

Mahdolliset peruutukset sekä yhteydenotot pyydämme kirjallisesti osoitteeseen toimisto@proviisoriyhdistys.net.

Tietoa kokouksesta

Kokous toteutetaan pääasiassa etäyhteydellä. Suosittelemme, että et osallistu kokoukseen yhdistyksen toimistolla ilman pätevää syytä. Kokouksen yhteydessä yhdistyksen toimistolla ei järjestetä muuta ohjelmaa eikä paikan päällä ole tarjoilua. Valtakirjan voi antaa kokoukseen osallistuvalle edustajalle mahdollista äänestystä varten.

Kokouksen toteuttamiseksi käytettävät palvelut ovat Google Meet -etäyhteys ja OpaVote-äänestysjärjestelmä. Yhdistyksen säännöt sekä äänestys- ja vaalijärjestys ovat nähtävillä OmaPron Materiaalisalkussa ja ne voi pyytää sähköpostitse yhdistyksen toimistolta.

Tarkemmat ohjeet valtakirjaa varten

Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on jokaisella yhdistyksen varsinaisella jäsenellä, joilla on kullakin yksi ääni. Poissaolevien jäsenten ääniä on kokousedustaja oikeutettu käyttämään korkeintaan kolmella (3) valtakirjalla (Proviisoriyhdistyksen säännöt, 16 §). Mahdollista äänestystä varten poissaolevia pyydetään antamaan valtakirja kokoukseen osallistuvalle jäsenelle. Voit käyttää valtakirjapohjaa. Valtakirja tulee toimittaa yhdistyksen toimistolle (toimisto@proviisoriyhdistys.net).

 

Tapahtuman tietosuojaseloste

 

Ajankohta: 
21.05.2022 12:00