Kevätkokous 2023

Suomen Proviisoriyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 27.5.2023. Kokous pidetään keskustakirjasto Oodissa (Töölönlahdenkatu 4, Helsinki). Osallistua voi myös Google Meet -etäyhteydellä.

Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti kokouksessa mm.

  • käsitellään hallituksen laatima kertomus edellisen vuoden toiminnasta
  • esitetään tilit edelliseltä toimintavuodelta ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
  • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toiminnanjohtajalle

Yhdistyksen kokouksissa voidaan ottaa päätettäväksi vain kokouskutsussa ilmoitetut asiat. Mikäli jäsen haluaa saada jonkun asian käsiteltäväksi varsinaisessa kokouksessa, se on esitettävä perusteluineen kirjallisesti hallitukselle kaksi kuukautta ennen varsinaista kokousta. Jäseniltä ei tullut ehdotuksia määräaikaan mennessä.

Kutsu kokoukseen toimitetaan vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsentiedotteella, Proviisori-lehdessä, sähköpostitse tai muussa sähköisessä viestintäkanavassa. Kutsu on julkaistu tällä sivulla 12.5.2023.

 

Kokouskutsu

Tervetuloa Suomen Proviisoriyhdistyksen kevätkokoukseen ja yhteistyökumppani Krka:n kanssa toteutettavaan koulutustilaisuuteen.

Aika: la 27.5.2023 klo 10.30, etäyhteyden tarkistus klo 10.15 alkaen
Paikka: keskustakirjasto Oodi (Töölönlahdenkatu 4, Helsinki) ja Google Meet -etäyhteys

Pyydämme osallistujia ilmoittautumaan kokoukseen kohdan Ilmoittautuminen ja peruutukset ohjeiden mukaisesti.

Ohjelma

10.15 Saapuminen kokouspaikalle, etäyhteyden tarkistus
10.30 Jatkuva työ ympäristön hyväksi, yhteistyökumppani Krka
11.00 Suomen Proviisoriyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous

Kokous päättyy klo 13 mennessä.

Aikataulumuutokset ovat mahdollisia kokousasioiden käsittelyaikataulu huomioiden.

Kokouksen esityslista

1 § Kokouksen avaaminen
2 § Kokouksen puheenjohtajan valinta
3 § Kokouksen sihteerin valinta
4 § Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta
5 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
6 § Kokouksen esityslistan vahvistaminen
7 § Hallituksen kertomus vuoden 2022 toiminnasta
8 § Vuoden 2022 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
9 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toiminnanjohtajalle
10 § Muut mahdolliset asiat
11 § Kokouksen päättäminen

Ilmoittautuminen ja peruutukset

Osallistujia pyydetään ilmoittautumaan kokoukseen täyttämällä ilmoittautumislomake viimeistään ke 24.5. Ilmoittautuminen on päättynyt. Mikäli haluat osallistua kokoukseen, ota yhteyttä toimistoon.

Mahdolliset peruutukset sekä yhteydenotot pyydämme kirjallisesti osoitteeseen toimisto@proviisoriyhdistys.net

Äänioikeus kokouksessa ja valtakirjat

Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on jokaisella yhdistyksen varsinaisella jäsenellä, joilla on kullakin yksi ääni. Poissaolevien jäsenten ääniä on kokousedustaja oikeutettu käyttämään korkeintaan kolmella (3) valtakirjalla (Proviisoriyhdistyksen säännöt 16 §). Mahdollista äänestystä varten poissaolevia pyydetään antamaan valtakirja kokouksessa läsnäolevalle jäsenelle. Allekirjoitettu valtakirja tulee toimittaa yhdistyksen toimistolle (toimisto@proviisoriyhdistys.net). Voit käyttää valmista valtakirjapohjaa. Tarkemmat ohjeet ja valtakirjapohja löytyvät myös OmaPron sivulta Ajankohtaista → syyskokoukset.

Suomen Proviisoriyhdistyksen hallitus on päättänyt äänestys- ja vaalijärjestyksen perusteella, että valtakirjojen käyttö on mahdollista myös etäyhteyden välityksellä.

Kokouksen toteuttaminen

Yhdistyksen säännöt sekä äänestys- ja vaalijärjestys ovat nähtävillä OmaPron Materiaalisalkussa ja ne voi pyytää sähköpostitse yhdistyksen toimistolta. Kokouksen toteuttamiseksi käytettävät palvelut ovat Google Meet -etäyhteys ja OpaVote-äänestysjärjestelmä. Kokouksessa noudatetaan enemmistövaalitapaa.

 

 

Ajankohta: 
27.05.2023 10:30