Kevätkokous 2023

Suomen Proviisoriyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 27.5.2023. Kokouksen alkamisajankohta ja paikka päivittyy tälle sivulle myöhemmin.

Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti kokouksessa mm.

  • käsitellään hallituksen laatima kertomus edellisen vuoden toiminnasta
  • esitetään tilit edelliseltä toimintavuodelta ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
  • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toiminnanjohtajalle

Yhdistyksen kokouksissa voidaan ottaa päätettäväksi vain kokouskutsussa ilmoitetut asiat. Mikäli jäsen haluaa saada jonkun asian käsiteltäväksi varsinaisessa kokouksessa, se on esitettävä perusteluineen kirjallisesti hallitukselle kaksi (2) kuukautta ennen varsinaista kokousta.

Kutsu kokoukseen toimitetaan vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsentiedotteella, Proviisori-lehdessä, sähköpostitse tai muussa sähköisessä viestintäkanavassa. Kutsu julkaistaan myös tällä sivulla.

 

Ajankohta: 
27.05.2023 12:00