Kevätkokous 2024 ja vierailu Orionille

Suomen Proviisoriyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 16.5.2024. Kokous pidetään yhteistyökumppani Orionin tiloissa (Orionintie 1, Espoo). Osallistua voi myös etäyhteydellä.

Tilaisuuden yhteydessä Espoon Mankkaalla tutustutaan Orionin uuteen hienoon elämysalueeseen, kuullaan Orionin puheenvuoro suomalainen innovaation viemisestä maailmalle menetyksellä sekä nautitaan illallinen. Vierailun yhteydessä on myös mahdollista vierailla Orionin henkilöstömyymälässä. 

Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti kokouksessa mm.

  • käsitellään hallituksen laatima kertomus edellisen vuoden toiminnasta
  • esitetään tilit edelliseltä toimintavuodelta ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
  • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toiminnanjohtajalle

Yhdistyksen kokouksissa voidaan ottaa päätettäväksi vain kokouskutsussa ilmoitetut asiat. Mikäli jäsen haluaa saada jonkun asian käsiteltäväksi varsinaisessa kokouksessa, se on esitettävä perusteluineen kirjallisesti hallitukselle kaksi kuukautta ennen varsinaista kokousta.

Kutsu kokoukseen toimitetaan vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsentiedotteella, Proviisori-lehdessä, sähköpostitse tai muussa sähköisessä viestintäkanavassa. Kutsu on julkaistu tällä sivulla 10.4.2024.

Kokouskutsu

Tervetuloa Suomen Proviisoriyhdistyksen kevätkokoukseen ja Orionin vierailulle.

Aika: to 16.5.2024, kevätkokous klo 18 alkaen, tilaisuuden ohjelma paikan päällä klo 16.00 alkaen ja etäyhteydellä klo 16.45 alkaen
Paikka: Orion (Orionintie 1, Espoo) ja Teams-etäyhteys

Pyydämme osallistujia ilmoittautumaan kokoukseen kohdan Ilmoittautuminen ohjeiden mukaisesti.

Tilaisuuden ohjelma ja aikataulu

15.30 Mahdollisuus vierailla Orionin henkilöstömyymälässä klo 16 asti
16.00 Kahvit ja tutustuminen pääkonttorin elämysalueeseen
16.45 Suomalainen innovaatio maailmalle menestyksellä, Jussi Tirkkonen
  Tauko (15 min)
18.00 Proviisoriyhdistyksen kevätkokous
19.30 Illallinen
21.00 Tilaisuus päättyy

Kokouksen esityslista

1 § Kokouksen avaaminen
2 § Kokouksen puheenjohtajan valinta
3 § Kokouksen sihteerin valinta
4 § Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta
5 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
6 § Kokouksen esityslistan vahvistaminen
7 § Hallituksen kertomus vuoden 2023 toiminnasta
8 § Vuoden 2023 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
9 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toiminnanjohtajalle
10 § Muut mahdolliset asiat
11 § Kokouksen päättäminen

Ilmoittautuminen

Osallistujia pyydetään ilmoittautumaan tilaisuuteen ke 8.5. mennessä.

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Mahdolliset peruutukset sekä yhteydenotot pyydämme kirjallisesti osoitteeseen toimisto@proviisoriyhdistys.net

Tarjoa tai löydä kyyti kevätkokouseen

Jos saavut paikalle omalla autolla, voit tarjota kyytiä kollegoillesi kimppakyytilistalla. Jos puolestasi olet kyytiä vailla, voit ilmoittautua listalle.

Äänioikeus kokouksessa ja valtakirjat

Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on jokaisella yhdistyksen varsinaisella jäsenellä, joilla on kullakin yksi ääni. Poissaolevien jäsenten ääniä on kokousedustaja oikeutettu käyttämään korkeintaan kolmella (3) valtakirjalla (Proviisoriyhdistyksen säännöt 16 §). Mahdollista äänestystä varten poissaolevia pyydetään antamaan valtakirja kokouksessa läsnäolevalle jäsenelle. Allekirjoitettu valtakirja tulee toimittaa yhdistyksen toimistolle (toimisto@proviisoriyhdistys.net). Voit käyttää valmista valtakirjapohjaa. Tarkemmat ohjeet ja valtakirjapohja löytyvät myös OmaPron sivulta Ajankohtaista → kevätkokoukset.

Suomen Proviisoriyhdistyksen hallitus on päättänyt äänestys- ja vaalijärjestyksen perusteella, että valtakirjojen käyttö on mahdollista myös etäyhteyden välityksellä.

Kokouksen toteuttaminen

Yhdistyksen säännöt sekä äänestys- ja vaalijärjestys ovat nähtävillä OmaPron Materiaalisalkussa, ja ne voi pyytää sähköpostitse yhdistyksen toimistolta. Kokouksen toteuttamiseksi käytettävät palvelut ovat Teams-etäyhteys ja OpaVote-äänestysjärjestelmä. Kokouksessa noudatetaan enemmistövaalitapaa.

 

 

Ajankohta: 
16.05.2024 17:00 - 21:00