Kutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen 15.5.2020

 

 

 

Aika: pe 15.5. klo 18, etäyhteyden tarkistus klo 17.45 alkaen
Paikka: HangOut-etäyhteys tai tarvittaessa Suomen Proviisoriyhdistyksen toimisto (Kaisaniemenkatu 1 Ba 7. krs, 00100 Helsinki)

 

PROVIISORIYHDISTYKSEN JÄSEN, 

 

Tervetuloa Suomen Proviisoriyhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen perjantaina 15.5.2019 

Vallitsevan tilanteen vuoksi Proviisoriyhdistyksen kevätkokous järjestetään 15.5. pääasiassa etäkokouksena. Suosittelemme, että kokoustamaan ei saavuta yhdistyksen toimistolle ilman pätevää syytä. Kokouksen yhteydessä ei järjestetä muuta ohjelmaa eikä paikan päällä ole tarjoilua. Noudatamme voimassa olevia kokoontumisrajoituksia ja läsnä ilmoittautuvien määrän kasvaessa kokous siirretään myöhempään ajankohtaan. 

 

ESITYSLISTA

 

Yhdistyksen kokouksissa voidaan ottaa päätettäväksi vain kokouskutsussa ilmoitetut asiat  (Proviisoriyhdistyksen säännöt 16 §).

Ehdotukset käsiteltäväksi asiaksi perusteluineen on pyydetty toimittamaan toimiston sähköpostiin (toimisto@proviisoriyhdistys.net) 15.3. mennessä. 

1 § Kokouksen avaaminen
2 § Kokouksen puheenjohtajan valinta
3 § Kokouksen sihteerin valinta
4 § Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta
5 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
6 § Kokouksen esityslistan vahvistaminen
7 § Hallituksen kertomuksen hyväksyminen vuoden 2019 toiminnasta
8 § Vuoden 2019 tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon hyväksyminen
9 § Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toiminnanjohtajalle
10 § Muut mahdolliset asiat
11 § Kokouksen päättäminen

 

ÄÄNIOIKEUS KOKOUKSESSA

Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on jokaisella yhdistyksen varsinaisella jäsenellä, joilla on kullakin yksi ääni. Poissaolevien jäsenten ääniä on kokousedustaja oikeutettu käyttämään korkeintaan kolmella (3) valtakirjalla (Proviisoriyhdistyksen säännöt 16 §). Mahdollista äänestystä varten poissaolevia pyydetään antamaan valtakirja kokouksessa läsnä olevalle jäsenelle. Valtakirja tulee toimittaa yhdistyksen toimistolle (toimisto@proviisoriyhdistys.net). Valmiin valtakirjapohjan voi ladata tästä linkistä

 

ILMOITTAUTUMINEN

Osallistujia pyydetään ilmoittautumaan kokoukseen tästä linkistä 11.5. mennessä, jotta voimme toimittaa kokousmateriaalin tutustuttavaksi lomakkeella ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen sekä seurata osallistujien läsnäoloa etäkokouksessa. Etäkokoukseen voi myös osallistua ilman ennakkoilmoittautumista.

Mahdolliset peruutukset sekä yhteydenotot pyydämme kirjallisesti osoitteeseen toimisto@proviisoriyhdistys.net