KUTSU SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN SYYSKOKOUKSEEN 20.11.2019

Jäsen, 

 

tervetuloa Suomen Proviisoriyhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen keskiviikkona 20.11.2019 Vantaan Tamro-talolle (Rajatorpantie 41, 01640 Vantaa) sekä syyskokouksen yhteydessä järjestettävälle vierailulle annosjakeluyritys Pharmac Finlandille. Vierailun aikana Pharmacin proviisorit kertovat työstään annosjakelun parissa sekä kierrättävät osallistujat annosjakelun tuotantotiloissa.  

 

VIERAILU- JA KOKOUSAIKATAULU

16.00 - 16.05      Tervetuloa

16.05 - 17.30      Pharmacin toiminnan esittely ja kierrokset tuotantotiloissa

17.30 - 17.45     Syyskokoukseen ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkastus

17.45 -               Syyskokous

 

ESITYSLISTA

 

Yhdistyksen kokouksissa voidaan ottaa päätettäväksi vain kokouskutsussa ilmoitetut asiat  (Proviisoriyhdistyksen säännöt 16 §).

Ehdotukset käsiteltäväksi asiaksi perusteluineen on pyydetty toimittamaan toimiston sähköpostiin (toimisto@proviisoriyhdistys.net) 20.9. mennessä. 

 

1 § Kokouksen avaus

2 § Kokouksen puheenjohtajan valinta

3 § Kokouksen sihteerin valinta

4 § Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta

5 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

6 § Kokouksen esityslistan vahvistaminen

7 § Hallituksen laatiman yhdistyksen toimintasuunnitelman hyväksyminen seuraavaksi toimintavuodeksi

8 § Hallituksen puheenjohtajan ja muiden hallitusten jäsenten kokouspalkkioista ja matkakorvauksista sekä tilintarkastajien palkkioista päättäminen

9 § Yhdistyksen jäsenmaksujen suuruudesta ja kantotavasta päättäminen

10 § Yhdistyksen vuoden 2020 talousarvion hyväksyminen

11 § Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2020

12 § Hallituksen varsinaisten jäsenten vaalit erovuoroisten tilalle

13 § Hallituksen henkilökohtaisten varajäsenten vaalit erovuoroisten tilalle

14 § Kahden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

15 § Muut mahdolliset asiat

16 § Kokouksen päättäminen

 

 

ÄÄNIOIKEUS KOKOUKSESSA

Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on jokaisella yhdistyksen varsinaisella jäsenellä, joilla on kullakin yksi ääni. Poissaolevien jäsenten ääniä on kokousedustaja oikeutettu käyttämään korkeintaan kolmella (3) valtakirjalla (Proviisoriyhdistyksen säännöt 16 §).

Mahdollista äänestystä varten poissaolevia ja etäyhteyksin osallistuvia pyydetään toimittamaan valtakirjat kokouksessa läsnä olevalle jäsenelle.  Tarkemmat ohjeet ja valtakirjapohja löytyvät OmaProsta (Ajankohtaista → syyskokoukset).

 

ILMOITTAUTUMINEN

Tarjoiluja varten pyydämme ilmoittautumaan kokoukseen sekä Pharmacin vierailuun 13.11. mennessä tämän linkin takaa tai OmaPron kautta (Ajankohtaista → syyskokoukset). Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä. Etäyhteyslinkin toimittamista varten etäyhteydellä osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan 17.11. mennessä tämän linkin takaa tai OmaPron kautta.

Ilmoittautumislomakkeella viitataan tapahtumien tietosuojaselosteeseen, jonka pääset lukemaan tästä.