Kutsu sääntömääräiseen syyskokoukseen 25.11.2020

Aika: ke 25.11. klo 18, etäyhteyden tarkistus klo 17.45 alkaen
Paikka: Google Meet -etäyhteys tai tarvittaessa Suomen Proviisoriyhdistyksen toimisto (Kaisaniemenkatu 1 Ba 7. krs, 00100 Helsinki)

 

PROVIISORIYHDISTYKSEN JÄSEN, 

 

Tervetuloa Suomen Proviisoriyhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen keskiviikkona 25.11.2020 

Vallitsevan tilanteen vuoksi syyskokous järjestetään pääasiassa etäkokouksena. Suosittelemme, että kokoustamaan ei saavuta yhdistyksen toimistolle ilman pätevää syytä. Kokouksen yhteydessä ei järjestetä muuta ohjelmaa eikä paikan päällä ole tarjoilua. Noudatamme voimassa olevia kokoontumissuosituksia ja läsnä ilmoittautuvien määrän kasvaessa kokous siirretään myöhempään ajankohtaan. 

 

ESITYSLISTA

Yhdistyksen kokouksissa voidaan ottaa päätettäväksi vain kokouskutsussa ilmoitetut asiat  (Proviisoriyhdistyksen säännöt 16 §).

Ehdotukset käsiteltäväksi asiaksi perusteluineen on pyydetty toimittamaan toimiston sähköpostiin (toimisto@proviisoriyhdistys.net) 25.9. mennessä. 

 

1§ Kokouksen avaus

2§ Kokouksen puheenjohtajan valinta

3§ Kokouksen sihteerin valinta

4§ Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta

5§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

6§ Kokouksen esityslistan vahvistaminen

7§ Hallituksen laatiman yhdistyksen toimintasuunnitelman hyväksyminen seuraavaksi toimintavuodeksi

8§ Hallituksen puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten sekä yhdistyksen valiokuntiin ja työryhmiin osallistuvien kokouspalkkioista ja matkakorvauksista sekä tilintarkastajien palkkioista päättäminen

9§ Yhdistyksen jäsenmaksujen suuruudesta ja kantotavasta päättäminen

10§ Yhdistyksen vuoden 2021 talousarvion hyväksyminen

11§ Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2021

12§ Hallituksen varsinaisten jäsenten vaalit erovuoroisten tilalle

13§ Hallituksen henkilökohtaisten varajäsenten vaalit erovuoroisten tilalle

14§ Kahden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

15§ Yhdistyksen äänestys- ja vaalijärjestyksen hyväksyminen

16§ Yhdistyksen viestintästrategian hyväksyminen

17§ Muut mahdolliset asiat

18§ Kokouksen päättäminen

 

KOKOUKSEN HENKILÖVALINNAT

Kokouksessa valitaan vuoden 2021 yhdistyksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle.  Vapaamuotoisen hakemuksen puheenjohtajaksi, hallituksen jäseneksi tai hallituksen varajäseneksi voi ilmaista ilmoittautumislomakkeella, sen voi lähettää etukäteen toimiston sähköpostiin osoitteeseen toimisto@proviisoriyhdistys.net tai ehdolle voi asettua itse kokouksessa. Lisätietoja puheenjohtajan sekä hallituksen jäsenten tehtävästä voi kysyä yhdistyksen puheenjohtaja Lasse Rautiaiselta (lasse.rautiainen@iki.fi) tai toiminnanjohtaja Teemu Ali-Koverolta (050 339 8404, teemu.ali-kovero@proviisoriyhdistys.net).

Henkilövalintoja varten jäsenten toivotaan liittyvän kokoukseen kamera päälle kytkettynä.

 

 

ÄÄNIOIKEUS KOKOUKSESSA

Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on jokaisella yhdistyksen varsinaisella jäsenellä, joilla on kullakin yksi ääni. Poissa olevien jäsenten ääniä on kokousedustaja oikeutettu käyttämään korkeintaan kolmella (3) valtakirjalla (Proviisoriyhdistyksen säännöt 16 §). Mahdollista äänestystä varten poissa olevia pyydetään antamaan valtakirja kokouksessa läsnä olevalle jäsenelle. Valtakirja tulee toimittaa yhdistyksen toimistolle (toimisto@proviisoriyhdistys.net). Valmiin valtakirjapohjan voi ladata tästä linkistä

 

ILMOITTAUTUMINEN

Osallistujia pyydetään ilmoittautumaan kokoukseen tästä linkistä 23.11. mennessä, jotta voimme lähettää kokouksen etäyhteyslinkin ja toimittaa kokousmateriaalin tutustuttavaksi lomakkeella ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen sekä seurata osallistujien läsnäoloa etäkokouksessa. 

Mahdolliset peruutukset sekä yhteydenotot pyydämme kirjallisesti osoitteeseen toimisto@proviisoriyhdistys.net