Lääkealan kehittäminen

 
Suomen Proviisoriyhdistys edustaa jäseniään eri lääkealaa kehittävissä järjestöissä, työryhmissä ja verkostoissa. 

Proviisoriyhdistys on farmasian alan maailmanjärjestön, FIP:n (International Pharmaceutical Federation), jäsen.

 

Proviisoriyhdistys toimii mukana eri sosiaali- ja terveysministeriön perustamissa työryhmissä. Yhdistyksellä on ollut edustajansa mm. Lääkepolitiikka 2020 -hankkeen työryhmissä ja apteekkitoiminnan kehittämistä pohtivassa työryhmässä. Proviisoriyhdistys on ollut myös mukana Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean kansallisen Lääkeinformaatiostrategia 2020:n sekä kansallisen Lääkehoidon päivän suunnittelussa, ja Fimean lääkeinformaatioverkoston ja moniammatillisen verkoston toiminnassa.

 

Proviisoriyhdistyksellä on edustaja AATE-koordinaatioryhmässä, ja yhdistys on ollut mukana mm. TIPPA-hankkeissa.

Proviisoriyhdistyksellä on edustaja myös farmasian alan erikoistumiskoulutusten yhteistyöverkostoissa sekä Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvottelukunnassa.