Lääkealan kehittäminen

 
Suomen Proviisoriyhdistys edustaa jäseniään eri lääkealaa kehittävissä järjestöissä, työryhmissä ja verkostoissa. 

 

Proviisoriyhdistys on farmasian alan maailman järjestön, International Pharmaceutilal Federation, FIP jäsen.

 

Proviisoriyhdistys toimii mukana eri sosiaali- ja terveysministeriön perustamissa työryhmissä. Yhdistyksellä on ollut edustajansa mm. Lääkepolitiikka 2020 -hankkeen työryhmissä ja apteekkitoiminnan kehittämistä pohtivassa työryhmässä vuosina 2010 ja 2014. Proviisoriyhdistys on ollut myös mukana Fimean kansallisen Lääkeinformaatiostrategia 2020:n sekä kansallisen Lääkehoidon päivän suunnittelussa, ja yhdistys on mukana Fimean lääkeinformaatioverkoston ja moniammatillisen verkoston toiminnassa.

 

 

 

Proviisoriyhdistyksellä on edustaja AATE-koordinaatioryhmässä, ja yhdistys on mukana TIPPA3-hankkeessa.

 

Proviisoriyhdistyksellä on edustaja myös farmasian alan erikoistumiskoulutusten yhteistyöverkostosssa, Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvottelukunnassa ja apteekkialan professional development -täydennyskoulutusta ohjaavassa PD-johtokunnassa.

Proviisoriyhdistys järjestää jäsenilleen yliopistotasoista talouskoulutusta yhteistyössä Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksen kanssa.