Lääkitysturvallisuuden kehittämislinja rakentaa yhteistyötä sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja apteekkien välille

Uusi kansallinen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia julkaistiin helmikuussa 2022. Siinä yhtenä tärkeänä osana on lääkitysturvallisuuden varmistaminen hyvinvointialuetasolla kaikki lääkehoidossa mukana olevat tahot huomioiden. Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen alla toimiva lääkitysturvallisuuden kehittämislinja on valjastettu strategian tavoitteiden toimeenpanoon. Sen konkreettisena tavoitteena on laatia kansallinen kuvaus lääkitysturvallisuuden toimintamalleista. Kuvaus toimii "lääkitysturvallisuuden työkalupakkina", jota hyvinvointialueet voivat hyödyntää suunnitellessaan lääkitysturvallisuuden varmistamista, seurantaa ja kehittämistä.

Haluamme rakentaa yhteistyötä sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja apteekkien välille. Tervetuloa mukaan lääkitysturvallisuuden kehittämislinjan toimintaan!
– Marianne Kuusisto, lääkitysturvallisuuskoordinaattori, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

Kehittämislinjan seuraavat Teams-tapaamiset vuonna 2022 ovat ti 27.9. klo 13–15 ja ti 29.11. klo 13–15. Mukaan pääsee ilmoittautumalla Marianne Kuusistolle: marianne.kuusisto@ovph.fi

Lisätietoa: Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus