Lasse Rautiainen jatkaa Suomen Proviisoriyhdistyksen puheenjohtajana

Suomen Proviisoriyhdistys on valinnut proviisori, Teva Finland Oy:n vastuunalaisen johtajan Lasse Rautiaisen puheenjohtajaksi vuodelle 2020. Puheenjohtajan kausi on yksivuotinen ja päättyy 31.12.2020.

 

Kokousosallistujat kokoontuivat kokouksen jälkeen yhteiskuvaan.

 

Lasse Rautiainen valittiin Suomen Proviisoriyhdistyksen puheenjohtajaksi 

–  Kiitän jäseniä luottamuksesta. Tästä on hyvä jatkaa seuraavaan vuoteen uuden hallituksen kanssa, Rautiainen toteaa.

Rautiainen on koulutukseltaan proviisori ja diplomi-insinööri. Hän toiminut suurimman osan työurastaan lääketeollisuudessa ja viimeiset kymmenen vuotta ratiopharm Oy:ssä (nyk. Teva Finland Oy), jossa hän on parhaillaan laatupäällikkö ja vastuunalainen johtaja. Rautiainen perusteli jatkokaudelle hakemistaan muun muassa tehtävän mielekyydellä sekä toiminnan jatkuvuuden turvaamisella. 

 

Proviisorien erilaiset toimenkuvat esiin

Yhdistyksen syyskokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman mukaisesti yhdistyksen vuoden 2020 teema on “Proviisori moniottelijana”. Teemaan liittyen Suomen Proviisoriyhdistys tuo esille arvokasta osaamista ja työpanosta, jonka eri sektoreilla työskentelevät proviisorit antavat yhteiskunnalle.

Tulevan vuoden teeman mukaisten tilaisuuksien ohella yhdistyksen yksi toiminnan painopistealue on jäsenintra OmaPron kehittäminen ja vakiinnuttaminen keskeiseksi osaksi yhdistyksen jäsenpalveluita. Toiminnanjohtaja Teemu Ali-Kovero totesi kokouksen yhteydessä, että OmaPron koulutustarjontaa hyödynnetään varsin maltillisesti ja että verkkokoulutustuotantoa pyritään kehittämään jäsenkyselystä saadun palautteen perusteella.

Yhdistyksen syyskokouksessa käytiin monipuolista keskustelua koko jäsenkunnan ja eri sektoreilla työskentelevien proviisorien huomioimisesta. Toiminnan tulee olla tasapuolista ja pienemmillä sektoreilla työskentelevät jäsenet pyritään ottamaan huomioon entistä paremmin, mitä tulevan vuoden teemavalinta kuvaa hyvin. 

 

Hallitukseen uusia toimijoita

Suomen Proviisoriyhdistys täydensi sääntömääräisessä syyskokouksessaan 20.11.2019 hallituksen kokoonpanoa valitsemalla neljä uutta hallituksen varsinaista jäsentä. Vaaleihin asettui ehdolle viisi erinomaista ehdokasta. Tiukan äänestyksen jälkeen hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valituiksi tulivat Elina Toivanen ja Riikka Granqvist sekä hallituksen varajäseninä toimineet Linnea Raimas ja Eeva Lehtola. Hallituksen varsinaisina jäseninä kaksivuotiskauttaan jatkavat Lauri Elsilä, Sandra Kontola, Minna Lähdevuori ja Tiiu Nikkilä.

Uusiksi hallituksen varajäseniksi valittiin Leena Ihalainen, Tiina Kinos, Piia-Leena Kivelä, Ville-Matti Mäkinen, Reetta Nikkanen, Antti Raimas ja Hanna Ylä-Rautio. Lisäksi hallituksen varajäsenenä kaksivuotiskauttaan jatkaa Jenny Siltanen

 

Ei muutosta yhdistyksen jäsenmaksuihin

Syyskokous päätti jäsenmaksujen suuruudesta vuodelle 2020. Jäsenmaksuihin ei tehty muutoksia ja ne säilyvät vuoden 2019 mukaisina. Laskutus toteutetaan aiempien vuosien tapaan ja vuoden 2020 jäsenlaskujen eräpäivät ovat 23.2. ja 31.8. Tulevan vuoden jäsenmaksut ovat nähtävillä yhdistyksen verkkosivuilla.