Lasse Rautiaisesta Suomen Proviisoriyhdistyksen uusi puheenjohtaja

 

 

Suomen Proviisoriyhdistys on valinnut proviisori, ratiopharm oy:n vastuunalaisen johtajan Lasse Rautiaisen puheenjohtajaksi kaudelle 2019. Puheenjohtajan kausi on yksivuotinen ja päättyy 31.12.2019.

Lasse Rautiainen valittiin Suomen Proviisoriyhdistyksen puheenjohtajaksi

–  Vaikuttamistyö on kiinnostanut minua jo jonkin aikaa ja nyt minulle tarjoutui hyvä mahdollisuus päästä toimimaan näköalapaikalla lääkealan tulevaisuuteen katsottaessa. Koen, että tulevassa hallituksessa on monipuolista taustaa ja osaamista, johon tukea tulevissa puheenjohtajan tehtävissä. Odotan innolla ensi vuotta. Toivon, että pystyn täyttämään ne odotukset, mitä jo syyskokouksessa tulevan vuoden toiminnalle asetettiin.

Rautiainen on koulutukseltaan proviisori ja diplomi-insinööri ja on toiminut suurimman osan työurastaan lääketeollisuudessa. Viimeiset kymmenen vuotta Rautiainen on toiminut ratiopharm oy:ssä, jossa hän on parhaillaan laatupäällikkö ja vastuunalainen johtaja.

Proviisorin osaaminen esiin

Yhdistyksen syyskokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman mukaisesti yhdistyksen vuoden 2019 teema on “Tärkeä terveydenhuollon osaaja”. Teemaan liittyen Suomen Proviisoriyhdistys tuo esille sitä arvokasta osaamista ja työpanosta, jonka proviisorikunta laaja-alaisesti tuo yhteiskunnan käyttöön niin avoterveydenhuollossa kuin myös sairaalafarmasiassa.

Tulevan vuoden teeman mukaisten tilaisuuksien ohella yhdistyksen yksi toiminnan painopistealue tulee olemaan kuluvana vuonna lanseeratun OmaPron kehittäminen koko jäsenistön arvokkaaksi työkaluksi intran uusien toiminnallisuuksien kehittämisen myötä. Toiminnanjohtaja Mikko Lähdevuori totesi kokouksen yhteydessä, että jopa 80 % yhdistyksen jäsenistä on jo vieraillut OmaProssa tähän mennessä, kun intra on ollut jäsenistön saatavilla Proviisoripäivästä 17.3.2018 alkaen.

Lisäksi suorien jäsenetujen kehittämisen ohella proviisorien edunvalvonnassa keskitytään edelleen apteekkialaan kohdistuvien uudistuspaineiden seuraamiseen ja niihin reagoimiseen yhdistyksen oman apteekkityöryhmän avulla.

Yhdistyksen syyskokouksessa käytiin lisäksi varsin vilkasta ja monipuolista keskustelua proviisorien tulevaisuuden rooleista. Tähän keskusteluun syyskokousta johdatteli varmasti myös ennen kokousta Tamron toimitusjohtaja Kai Kaasalaisen puheenvuoro, joka käsitteli pitkälti Tamron Tulevaisuuden apteekki -konseptia.

Hallitukseen uusia toimijoita

Suomen Proviisoriyhdistys täydensi sääntömääräisessä syyskokouksessaan 28.11.2018 uuden puheenjohtajan lisäksi myös hallituksen kokoonpanoa valitsemalla neljä uutta hallituksen varsinaista jäsentä. Vaaleihin asettui ehdolle kymmenen erinomaista ehdokasta tulevaan hallitukseen. Valituiksi kahden äänestyskierroksen päätteeksi tulivat Lauri Elsilä, Sandra Kontola, Tiiu Nikkilä ja Minna Lähdevuori. He kaikki ovat olleet aktiivisesti mukana yhdistyksen toiminnassa viimeisten parin vuoden aikana. Hallituksen varsinaisina jäseninä kaksivuotiskauttaan jatkavat Roosa Kinnunen, Tanja Kivinummi, Susanna Partti ja Anna Peltonen.

Varajäsenten Samuli Aunon, Lauri Elsilän ja Maija Raatikaisen kauden päättyessä uusiksi hallituksen varajäseniksi käytiin vaalit kolmesta paikasta. Myös tässä päädyttiin äänestämään viiden ehdokkaan kesken. Varajäseniksi lopulta valittiin Eeva Lehtola, Linnea Raimas ja Jenny Siltanen. Hallituksessa varajäseninä jatkavat Paula Holma, Tiina Kinos, Ville Oinio, Anssi Pulkkinen ja Iris Yorke.

Yhdistyksen tulevan vuoden jäsenmaksuista

Syyskokous vahvisti myös jäsenmaksujen suuruuden vuodelle 2019. Jäsenmaksut pysyvät pitkälti ja suurella osalla yhdistyksen jäsenistöstä vuoden 2018 mukaisena.

Tulevan vuoden kassamaksumuutoksen vuoksi kassaan kuulumattomien jäsenten jäsenmaksujen erotus täsmättiin vuositasolla yhdistyksen kassaan kuuluvien jäsenten jäsenmaksuihin nähden kassamaksun suuruiseksi, lukuun ottamatta kassaan kuulumattomia perustutkinto-opiskelijoita, jatko-opiskelijoita, työttömiä ja perhevapailla tai muusta perustellusta syystä pois työmarkkinoilta olevia, jotka eivät voi kyseisessä elämäntilanteessaan myöskään liittyä kassajäseniksi sillä hetkellä, kun heillä ei ole voimassa olevaa palkallista työ- tai virkasuhdetta.

Tulevan vuoden jäsenmaksuista tiedotetaan jäseniä tulevissa jäsenkirjeissä, sekä ne julkaistaan lähiviikkoina yhdistyksen verkkosivuille.

28.11.2018/hk