Mentorit 2019

 

Opiskelijan ProMentee 2019 -ohjelman mentorit

Meillä on ilo esitellä Opiskelijan ProMentee 2019 -ohjelman upeat mentorit! He ovat kokeneita farmasian alan ammattilaisia monelta eri lääkealan sektorilta. Opiskelijan ProMentee 2019 -ohjelmaan mentoroitavaksi hakeva proviisoriopiskelija, tutustu mentoriehdokkaisiin! Hakulomakkeella sinun on mahdollista ehdottaa itsellesi sopivia mentoreita.
 

LAURI ITKONEN, proviisori, Porvoon Uusi Apteekki

Osaamisalueeni
Olen työskennellyt proviisoriksi valmistumisen jälkeen reilut kuusi vuotta kaksikielisessä avoapteekissa Porvoossa. Sydäntäni lähellä on erityisesti apteekin ja muun terveydenhuollon yhteistyön kehittäminen. Päätyön ohessa olen ollut mielelläni käytettävissä erilaisiin farmaseuttisiin asiantuntija- ja opetustehtäviin.

Vahvuuteni
Vahvuuksiani ovat verkostoitumis- ja ongelmanratkaisutaidot sekä asiakaspalvelun johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa eli kuinka saada apteekin ammattilaiset puhaltamaan yhteen hiileen asiakkaiden parhaaksi - ihmisten aito kohtaaminen, vahvuuksien löytäminen ja innostaminen.

Odotukseni mentoroinnille
Odotan mentoroinnilta mahdollisuutta tukea työelämään innoissaan siirtyviä nuoria uran alkutaipaleella. Toivon, että saamme aikaan hyviä kehittäviä keskusteluja. Uskon oppivani myös itse mentoroinnin edetessä.
Voisin sopia mentoriksi opiskelijoille, jotka miettivät avoapteekissa työskentelyä tai jotka vielä miettivät monipuolisesti eri vaihtoehtoja farmasian alalla.

 

 

 

JONNA KORKEAVIITA, Pricing and Reimbursement Expert, Novartis Finland Oy

Osaamisalueeni
Proviisoriksi valmistumisen jälkeen olen työskennellyt pääasiassa lääketeollisuuden puolella eri asiantuntijatehtävissä. Eniten kokemusta on kertynyt lääketurvatehtäviin liittyen, mutta myös lääkeinformaatio ja market access on tullut tutuksi. Päätyön lisäksi olen opettanut farmakologiaa sairaanhoitaja-opiskelijoille ja ollut jonkin verran myös apteekkityössä.  

Vahvuuteni
Vahvuuteni on monipuolinen kokonaiskuva eri tehtävistä lääketeollisuudessa. Lisäksi töiden organisointi, priorisointi ja ajanhallinta on hioutunut osittain päällekkäisissä tehtävissä toimiessa.

Odotukseni mentoroinnille
Mentoroinnilta odotan antoisia ja avartavia keskusteluja ja pohdintaa mm. urasta ja proviisorin tutkinnon tarjoamista mahdollisuuksista. Mentoroitavakseni sopisi parhaiten opiskelija, joka haluaisi miettiä erilaisia uravaihtoehtoja myös lääketeollisuuden puolelta ja kehittää omia verkostojaan.

 

 

MARI SAVOLAINEN, tieteellinen asiantuntija, UCB Pharma

Osaamisalueeni
Toimin tällä hetkellä tieteellisenä asiantuntijana UCB Pharmalla vastuualueenani yrityksemme neurologiset lääkkeet. Minulla on kokemusta myös tutkijan työstä Suomessa sekä ulkomailla, sillä olen väitellyt tohtoriksi farmakologian ja lääkehoidon osastolta Helsingin yliopistosta ja työskennellyt post doc -tutkijana Yhdysvalloissa.
Kokemusta on myös karttunut avoapteekista, jossa työskentelin opintojen ohessa. Olen lisäksi työskennellyt farmasistina kansainvälisissä avustustyötehtävissä kriisialueilla Suomen Punaisen Ristin lähettämänä.

Vahvuuteni
Vahvuudekseni lukisin monipuolisen kokemukseni farmasian alan eri sektoreilta, tutkijataustan ja neurotieteen asiantuntijuuteen.
Verkostoitumis- ja yhteistyötaidot, sekä innostus uusia asioita ja haasteita kohtaan ovat myös minulle luonteenomaisia.

Odotukseni mentoroinnille
Mentorointiohjelman aikana odotan antoisia ja inspiroivia yhteisiä keskusteluja, kokemusten ja ajatusten vaihtamista. Mentoroitavaksi sopisi opiskelija, joka miettii proviisoriopintojen jälkeen jatko-opintoja tai lääketeollisuudessa työskentelyä.
Mentoroitavilta odotan avointa ja innostunutta asennetta sekä valmiutta itsensä haastamiseen omien tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

 

 

LIISA TOPPINEN, Regulatory Expert, DRA Consulting Oy

Osaamisalueeni
Olen työskennellyt viimeiset lähes 10 vuotta erilaisten lääkkeiden myyntilupiin liittyvien työtehtävien parissa, mikä onkin vahvin osaamisalueeni. Tällä hetkellä toimin myyntilupa-asiantuntijana DRA Consulting Oy:ssä ja toimenkuvaan kuuluu mm. erilaiset myyntilupien elinkaareen liittyvät työtehtävät Nordic tasolla. Aiemmin olen työskennellyt myyntilupa-asiantuntijana lääketeollisuudessa Bayer Oy:lla. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealla toimin myyntilupien hallinnollisiin ja lääkevalmisteiden laatuun liittyvissä työtehtävissä 6 vuoden ajan. Proviisoriksi valmistumisen jälkeen olen työskennellyt myös sairaala-apteekissa ja lääkekeskuksessa ja avoapteekissa. Avoapteekkityötä teen edelleen päätyöni rinnalla lähes kuukausittain.

Vahvuuteni
Olen kiinnostunut asioiden laaja-alaisesta osaamisesta ja/tai ymmärtämisestä ja tartun mielelläni uusiin haasteisiin. Haluan oppia uutta ja pysyä ajan hermolla. Olen ratkaisukeskeinen, positiivinen ja autan mielelläni muita. Lääkealaan liittyvistä työtehtävistä olen saanut kokemusta usemmasta eri näkökulmasta.

Odotukseni mentoroinnille
Odotan mentoroinnilta hyviä keskusteluja ja uusia ajatuksia. Mentoroitavalta odotan innostunutta ja avointa asennetta sekä halua oppia uutta ja kehittyä tulevaisuuden työssään/urallaan.