Mentorit Kuopion Opiskelijan ProMentor -ohjelmaan

ELINA LÄMSÄ, tutkija, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Osaamisalueeni

Lyhyestä urastani huolimatta minulla on kokemusta usealta sektorilta. Sairaala-apteekissa suorittamani harjoittelun lisäksi minulle on kertynyt osastofarmaseutin sijaisuuksia eri osastoilta yhteensä reilun vuoden verran. Proviisoriksi valmistumisen jälkeen aloitin jatko-opinnot ja työskentelin tutkijana yliopistolla. Työtehtäviini kuului myös opetusta ja opiskelijoiden ohjausta. Tutkijatyön ohella tein ilta- ja viikonlopputöitä Itä-Suomen yliopiston apteekissa. Viime kesän työskentelin proviisorina maalaisapteekissa, jossa sain juuri vaihtuneen uuden apteekkarin kanssa kehittää apteekin toimintaa. Tällä hetkellä työskentelen tutkijana Fimean Lääkehoitojen arviointi -yksikössä, jossa suoritin myös proviisoriopintojeni aikaan harjoittelun. Työnkuvani on monipuolinen, vastaan esimerkiksi Lääkehoidon päivän järjestelyistä ja osallistun useisiin yksikköni tutkimus- ja kehittämisprojekteihin.

Vahvuuteni

Vahvuuteni lienee monipuolinen kokemus, ”guruksi” en ole ehtinyt millään erityisellä osa-alueella :) Vahvuudekseni voin mainita myös ajanhallintataidot. Reilun vuoden verran yliopisto- ja apteekkityötä yhtä aikaa tehneenä ja tällä hetkellä väitöskirjatutkimusta harrastavana projektityöntekijänä joudun tasapainottelemaan aikataulujen, deadlinejen ja arjenhallinnan välillä.

Odotukseni mentoroinnille

Odotan mukavia uusia tuttavuuksia ja molemmin puolin antoisia keskusteluita. Mentoroitavakseni sopisi opiskelija, joka miettii suuntautumistaan eri uravaihtoehtojen välillä, on kiinnostunut tutkijan työstä tai harkitsee jatko-opintoja.

 

VILLE VALKONEN, suunnittelija, Itä-Suomen Yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate

Osaamisalueeni

Toimin tällä hetkellä Aducatella suunnittelijana lääkehoidon arviointi- ja lääkehoidon kokonaisarviointi –koulutusten parissa.  Työnkuvaani kuuluu arviontityöhön kouluttamisen ja sparraamisen lisäksi muun muassa paljon projektinhallintaa ja organisointia. Vaikka olen sinänsä työkokemukseltani melko nuori, niin mielestäni olen ehtinyt jo kerryttää kokemusta mukavan kattavasti farmasian alan eri sektoreilta ja tehtävistä. Olen tehnyt asiakkuuspäällikön hommia lääketeollisuuden rajapinnassa, lääkeneuvontaa lääkeinformaatioproviisorin roolissa, saanut kokemusta osastofarmasiasta Suomesta ja Irlannista. Lisäksi olen käynyt ”Palveluratkaisujen kehittäjä” -täydennyskoulutuksen, jossa opeteltiin palveluiden kehittämistä hyödyntäen palvelumuotoilun työkaluja.
 
Osaamistani tiivistettynä:

 • Kliininen farmasia
 • Lääkehoidon arviointi
 • Opetus
 • Lääkeinformaatio ja -neuvonta
 • Lääketurvatoiminta
 • Myynti- ja markkinointi

Vahvuuteni

 • Viestintä- ja vuorovaikutustaidot
 • Ryhmätyötaidot
 • Projektityötaidot
 • Innostun ja kiinnostun helposti eri aiheista
 • Digitaaliset työkalut ovat apu, eivät rasite

Odotukseni mentoroinnille

Odotan mentoroitavalta innostunutta asennetta ja avointa mieltä. Maailma on täynnä mahdollisuuksia, kun pitää silmät auki ja mielen avoimena. Motivoituminen työntekoon (ja kaikkeen muuhunkin) kumpuaa mielenkiinnosta.

 

MINNA HEINÄHEIMO, tutkijakoordinaattori, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Osaamisalueeni

Viranomaistyö Fimeassa myyntilupatoiminnan parissa: myyntilupien hallinnollisiin ja lääkevalmisteiden laatuun liittyvät työtehtävät.

Vahvuuteni

Asiantuntijatyöhön kuuluvien haasteiden ja mahdollisuuksien kokemukset. Töiden organisointi- ja priorisointikyky. Vahva aloitekyky sekä avoimuus uusia ihmisiä ja asioita kohtaan.

Odotukseni mentoroinnille

Mentoroinnilta odotan erityisesti yhteisiä keskusteluhetkiä ja niiden kautta tulevia oivalluksia. Toivon, että mentoroitavat saisivat omista kokemuksista ja ajatuksista uusia ideoita sekä varmuutta omaan ammatilliseen kehittymiseen. Parasta olisi, jos jokainen ryhmän jäsen löytäisi itsestään uusia vahvuuksia. Toivon ja odotan myös itse saavani uusia ajatuksia ja ideoita. Totta kai, aina on myös mukava tutustua uusiin ihmisiin! Uskon, että avoimen ja positiivisen mielen omaava opiskelija löytäisi paikan ryhmässäni.  

 

JAAKKO HARTIKAINEN, proviisori, Siilinjärven 1. Apteekki

Osaamisalueeni

Avoapteekin proviisorin tehtävät. Vastuualueisiini kuuluvat: lääkevalmistus, lääketurva, laatutyö, LHKA, verkkoapteekki ja asiakaspalvelu.

Vahvuuteni

Avoapteekissa vastaantulevien erilaisten ongelmatilanteiden ratkaisut. Vahvuuksiani ovat erityisesti asiakastilanteiden hallinta ja asiakaspalvelu sekä lääketurva ja viranomaismääräykset. Lisäksi teen paljon yhteistyötä erilaisten sidosryhmien kanssa (hoitokodit, kunta, järjestöt, kerhot). Olen käynyt myös LHKA-erityispätevyyskoulutuksen.

Odotukseni mentoroinnille

Mentoroinnilta odotan, että pystyisin helpottamaan apteekkisektorille suuntaavan proviisorin työhön siirtymistä. Haluaisin, että mentoroitavat opiskelijat olisivat kiinnostuneita kehittämään farmasian alaa sekä apteekkitoimintaa. Opiskelijan tulisi olla avoin, motivoitunut ja oma-aloitteinen.

 

28.10.16 /HK