Proviisoriyhdistyksen kautta haettavat apurahat

 

Proviisoriyhdistyksen kautta suoraan haettavia apurahoja tulee hakuun kaksi kertaa vuodessa. Tammikuussa haettavana on yhdistyksen oma apuraha ja kesällä yhteistyökumppanimme Teva Finlandin apuraha. 

Proviisoriyhdistys julkaisee nettisivuillaan Ajankohtaista-palstalla harkintansa mukaisesti myös muiden toimijoiden apurahailmoituksia.

 

Proviisoriyhdistyksen apuraha

Suomen Proviisoriyhdistyksen apuraha on tarkoitettu kaikkien yhdistyksen jäsenten haettaviksi apurahoja farmaseuttisen ammattitaidon edistämiseen. Apurahoja voidaan myöntää farmasian alan opintotarkoitusta, esimerkiksi ulkomailla suoritettavaa pro gradu -työtä, LHA-opintoja tai erikoistumiskoulutukseen tarkoitettuja opintoja, tieteellistä jatkotutkimusta tai kongressimatkaa varten.

Apurahoja jaetaan hakemusten perusteella enintään yhdistyksen syyskokouksessa päätetty summa. Apurahojen jaosta ja suuruudesta päättää Suomen Proviisoriyhdistyksen hallitus. Hakemukset käsittelee apurahatoimikunta, joka laatii hallitukselle esityksen apurahan saajista. Apurahatoimikuntaan kuuluvat yhdistyksen jäsenistöstä erikseen kutsutut henkilöt, jotka edustavat tieteellistä tutkimusta, erikoistumisopintoja/PD-opintoja sekä pro gradu -töitä ja jatko-opintoja. 

 

HAKUOHJEET:

Vapaamuotoisesta apurahahakemuksesta tulee ilmetä seuraavat asiat:

 • hakijan yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, pankkiyhteystieto)
 • apurahan käyttötarkoitus,
 • opintojen rahoitussuunnitelma,
 • toivomus apurahan suuruudesta,
 • muut samaa tarkoitusta varten haetut apurahat,
 • ansioluettelo sekä
 • todistukset ansioista, jotka hakija katsoo edukseen.

Puutteellisia hakemuksia ei oteta huomioon valinnassa. Hakija sitoutuu antamaan erikseen sovitulla tavalla selostuksen apurahan käytöstä. Apurahaa ei voi hakea takautuvasti. Lisätietoa hakemisesta yhdistyksen nettisivuilla. Apurahan saajat julkistetaan Proviisoripäivillä ja Proviisori-lehden 2-numerossa.

 

Teva Finlandin lahjoittama apuraha

Apurahoja koulutuksen tukemiseen

Suomen Proviisoriyhdistyksen hallitus julistaa kaikkien yhdistyksen jäsenten haettavaksi Teva Finland Oy:n lahjoittaman apurahan. Apurahaa haluttiin uudistaa tänä vuonna ja osoittaa se haettavaksi myös Suomen Proviisoriyhdistyksen opiskelijajäsenille. Apurahalla halutaan tukea proviisoreita liiketalous- ja johtamistaitoihin, taloustietämykseen ja lääketurvaosaamiseen liittyvässä lisäkouluttautumisessa sekä proviisoriopiskelijoita gradutyöskentelyssä ulkomailla tai muutoin tärkeäksi perustellun opintojakson suorittamisessa. 

Apuraha myönnetään proviisoreille tuleviin kursseihin ja opintoihin, joilla vahvistetaan liiketalous- ja henkilöstöjohtamistaitoja tai lääketurvaosaamista sekä proviisoriopiskelijoille mm. tulevia ulkomailla suoritettavia opintoja varten. Apurahoja ei myönnetä mahdollisiin ansiotulomenetyksiin tai elinkustannuksiin. Apurahoja voidaan myöntää uransa eri vaiheissa oleville hakijoille. Apurahoja jaetaan hakemusten perusteella 3 000 euroa, josta 1 000 euroa suunnataan opiskelijoille. Apurahan jaosta sekä suuruudesta päättää Suomen Proviisoriyhdistyksen hallitus erillisen apurahatoimikunnan esityksestä.

 

HAKUOHJEET:

Vapaamuotoisesta apurahahakemuksesta tulee ilmetä seuraavat asiat:

 • hakijan yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, pankkiyhteystieto)
 • apurahan käyttötarkoitus,
 • opintojen rahoitussuunnitelma,
 • toivomus apurahan suuruudesta,
 • muut samaa tarkoitusta varten haetut apurahat,
 • ansioluettelo sekä
 • todistukset ansioista, jotka hakija katsoo edukseen.

 

Hakijan tulee jättää  apurahahakemus liitteineen sähköisesti. Puutteellisia tai myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon valinnassa. Apurahat voidaan myöntää vain Proviisoriyhdistyksen jäsenille. Apurahan saajat julkistetaan syksyn koulutustapahtumassa ja Proviisorilehdessä. Hakija sitoutuu antamaan erikseen sovitulla tavalla selostuksen apurahan käytöstä.

 

29.4.2020/EV