ProMentee 2013-2014

 

 

Ensimmäinen ProMentee-mentorointiohjelma aloitettiin lokakuussa 2013 ja se saatiin päätökseen syyskuussa 2014. Osallistujat olivat hyvin tyytyväisiä mentorointivuoteen.
Moni sai uusia ajatuksia ja oivalluksia. Ohjelman aikana luotiin uusia ystävyyssuhteita ja mentoroinnin innoittamana siirryttiin myös uusiin työtehtäviinkin. 

Kokemuksia ohjelmasta

Vuoden aikana mentorointiparit työskentelivät mentoroitavien tavoitteiden parissa. Suosittuja kahdenkeskisten tapaamisten teemoja olivat proviisorin urapolut, tulevaisuuden suunnitelmat,
kouluttautuminen, motivaatio, esimiestyön haasteet ja alan kehitys. Tulevaisuuden suunnitelmien läpikäyminen mentorin kanssa koettiin keskustelunaiheista merkittävimmäksi.

Mentorointivuosi antoi kerätyn palautteen perusteella paljon sekä mentoroitaville että mentoreille. Mentoroitavat kertoivat saaneensa selkeyttä urasuunnitelmiin, uusia verkostoja sekä lisää itsetuntemusta ja - luottamusta. Myös mentorit kertoivat ohjelman saaneen heidät miettimään uraansa. Heille ohjelma oli kuin “kurkistusikkuna nuoremman kollegan maailmaan”.

“Mentorointi on muuttanut ajatuksiani paljonkin! Olen jo lähtenyt tekemään asioita, joista aikaisemmin uskalsin vain haaveilla, toisaalta taas olen levollisemmalla mielellätulevaisuuden suhteen.”  mentoroitava

“Halusin oppia nuoren proviisorin ajatusmaailmaa ja mitkä asiat nuori proviisori näkee tärkeiksi.”  
mentori

“Mentoroinnissa parasta oli verkostoituminen ja omien verkostojen hyödyntäminen, uusien ajatusten saaminen myös omalle uralle.”
mentori

 

Ohjelmaan osallistuminen vaati pareilta aikaa ja työtä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Parit kokivatkin yhteisen ajan löytämisen haastavimmaksi koko mentorointivuoden aikana. Kahdenkeskisiin keskusteluihin oli uskallettava heittäytyä luottaen toisen kunnioitukseen ja ehdottomaan luottamuksellisuuteen. Rohkeus keskustella aroistakin aiheista oli avain syvemmälle mentorointisuhteelle.

“Hiljaa sisällä itsellä tiedossa olevat kysymykset ja ratkottavat asiat on hyvä tuoda rehellisesti esiin mentorille, jotta tämä voi tukea juuri niissä tarpeissa.“
mentoroitava

 

Vuoden 2013-2014 ohjelman mentorit