Proviisoripäivän 2024 luentoesittelyt

 

Tutustu Proviisoripäivän 2024 luentoihin

Proviisoripäivän luentoesittelyt päivitetään tälle sivulle pikkuhiljaa. Lisätietoja Proviisoripäivästä sekä ilmoittautumisohjeet tapahtumasivulla.

 

 

Johtamistaito ja muut ansiot apteekkiluvan myöntämisen perusteena

Marjukka Aarni, yliproviisori, Fimea

Lääkelain mukaan apteekkilupa voidaan myöntää tietyin edellytyksin. Kun nämä edellytykset täyttyvät, hakijoita arvioidaan ja vertaillaan lääkelain osoittamien kriteerien mukaisesti. Lupa myönnetään henkilölle, jolla voidaan kokonaisuudessaan katsoa olevan parhaat edellytykset apteekkiliikkeen harjoittamiseen. Apteekkilupien hakijajoukot voivat olla hyvin erilaisia, joten apteekkilupa voidaan myöntää hyvin erilaisten ansioiden perusteella.  

Puheenvuorossa avaan apteekkiluvan myöntämisen kriteereitä sekä jaan vinkkejä apteekkilupahakemuksen täyttämiseen. 

 

 

 

Kanta-lääkityslista tulee – miten voimme valmistautua apteekeissa?

Annika Koivisto, erityisasiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Kauan odotettu Kanta-lääkityslista tulee vihdoin käyttöön apteekeissa ja terveydenhuollon organisaatiossa siirtymäajalla Q3/2025-Q3/2027. Ajantasaisen Lääkityslistan käyttöönoton nopeuttamiseksi tarvitsemme kaikilta asiakkaan lääkehoitoon osallistuvilta ns. ”sillisalaatin” siivoustyötä, johon myös me farmasian ammattilaiset voimme jo nyt vahvasti osallistua. Tule kuulemaan käytännön vinkit tämän toteuttamiseen.

 

 

 

Miksi hyvään asiakaskokemukseen kannattaa apteekissa panostaa?

​Elina Aaltonen, Brand Manager, Suomen Apteekkariliitto

Asiakkaan kokemus apteekkiasioinnista koostuu monista eri elementeistä. Apteekkien lääkeneuvonnassa ja asiakaspalvelussa on paljon tunnistettuja haasteita, mutta ymmärrämmekö riittävästi millaista palvelua ja kohtaamista asiakkaat arvostavat. Hyvästä asiakaskokemuksesta on moninaisia hyötyjä sekä asiakkaalle että apteekille.

 

 

 

 

Apteekkien hyvät toimintatavat & sujuvat käytännöt

Majd Al-Sagheer, Apteekki Primavera

Me Apteekki Primaverassa olemme ottaneet käyttöön reseptiasiakkaiden vuoronumeroautomaatissa ”Lääkehoidon aloitus”-valinnan, jonka tarkoitus on antaa palvelevalle farmasistille vihje siitä, kuinka hänen tulee keskustella lääkkeestä asiakkaan kanssa. Puheenvuorossa kerron, miksi olemme ottaneet valinnan käyttöön ja kuinka se on käytännössä toiminut. 

 

 

 

 

 

Proviisoriyhdistyksen apteekkityöryhmä vaikuttaa ja tukee kollegoita

Anna Ojala, apteekkityöryhmän puheenjohtaja, Suomen Proviisoriyhdistys

Proviisoriyhdistyksessä toimii apteekkityöryhmä, jonka tehtävänä on apteekkeihin liittyvien asioiden seuraaminen, niistä keskusteleminen, vaikuttaminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja kollegoiden tukeminen. Apteekkityöryhmä osallistuu apteekkisektoria koskeviin lausuntopyyntöihin vastaamiseen ja edistää näin apteekkiproviisorien asemaa yhteiskunnassa. Apteekkityöryhmä toimii WhatsApp -ryhmänä, jossa keskustellaan lääkepolitiikan lisäksi myös apteekkien arjessa kohdattavista asioista. Ryhmässä voi kysyä kollegoilta neuvoa vaikkapa käytännön asian hoitamiseen tai mielipidettä toimintamalliin. Tervetuloa mukaan apteekkityöryhmään!

 

 

Lääketietovarannon mahdollisuudet

Piia Rannanheimo, johtava asiantuntija, Fimea

Lääketietovarannon kehittäminen on osa Petteri Orpon hallitusohjelmaa. Toteutuessaan Lääketietovarannon tehtävänä on​

  • koota eri viranomaisten tehtäviin ja palveluihin liittyviä tietoaineistoja lääkeaineista ja -valmisteista, lääkemarkkinasta ja lääkekulutuksesta
  • ​tarjota kootut tiedot eri toimintojen hyödynnettäviksi tarkoituksenmukaisina tietotuotteina, tietojärjestelmäpalveluina ja käyttöliittyminä.​

Esityksessä kuvaan mikä Lääketietovaranto on, miksi sitä tarvitaan ja miten sen kehittäminen ja toimeenpano voisi toteutua.

 

 

Sähköisen pakkausselosteen edut ja haasteet

Pakkausseloste on tärkeä lääkeinformaation lähde lääkkeen käyttäjälle. Siinä olevat tiedot ovat viranomaisen hyväksymiä, tutkimukseen perustuvia ja kattavia lääkkeen oikean ja turvallisen käytön varmistamiseksi. Lääkepakkauksissa oleva paperinen pakkausseloste ei kuitenkaan vastaa nykyajan tarpeisiin. Paperisesta pakkausselosteesta luopumiseen liittyy myös haasteita, vaikka esimerkiksi Suomessa ihmiset jo käyttävätkin sähköisiä palveluita tottuneesti. 

 

 

Rationaalisen lääkehoidon ja -huollon kansalliset tavoitteet

​Leena Saastamoinen, tutkimuspäällikkö, Fimea

Puheenvuorossani esittelen Fimean luonnostelemien rationaalisen lääkehoidon ja lääkehuollon valtakunnallisten tavoitteiden tilannetta. Valtakunnalliset tavoitteet on työstetty lääkehoidon ja -huollon tietoperustaiseen ohjauksen kehittämistä varten. Ohjaukselle esitetty toimintamalli perustuu valtakunnallisten tavoitteiden sekä niihin liittyvien seurattavien ja arvioitavien asioiden määrittelyyn, yhteisen tietopohjan ja tilannekuvan tuottamiseen sekä tiedon hyödyntämiseen.

 

 

Johtamalla työhyvinvointia

Hanna Pratsch, työhyvinvointi- ja HR-päällikkö, Apteekkien Eläkekassa

Voiko työhyvinvointia johtaa?

Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät hyvin johdetussa organisaatiossa. Työ koetaan mielekkääksi ja merkitykselliseksi. Työ tukee elämän kokonaisuutta.

Työhyvinvointi on tulos hyvästä johtamisesta, työt sujuvat ja jokaisella on selkeä kuva tehtävästään. Mitä meidän tulisi tehdä, että onnistumme?