Proviisoriyhdistyksen apurahan sekä opintopalkinnon saajat vuonna 2021

Proviisoriyhdistyksen apuraha

Suomen Proviisoriyhdistys on jakanut vuoden 2021 apurahan. Apurahan sai tänä vuonna 4 proviisoria tai proviisoriopiskelijaa. Yhteensä apurahoja jaettiin 1430 €. Proviisoriyhdistyksen hallitus päätti apurahan jakamisesta apurahatoimikunnan esityksen perusteella.

Apurahatoimikunnan käsiteltäviksi tuli määräaikaan mennessä 8 hakemusta. Toimikunta otti hakemuksia arvioidessa huomioon vuosina 2019 ja 2020 saadut apurahat, hakemuksen yleisen laadun, käyttötarkoituksen ja mahdollisen muun rahoituksen. Päätöstä valmisteltaessa on otettu huomioon aiempien vuosien linjaukset. Apurahatoimikunnan vakiintuneen käytännön mukaan apurahaa ei myönnetty hakijoille, jotka ovat saaneet Proviisoriyhdistykseltä apurahaa edellisten kahden vuoden aikana tai jotka ovat saaneet Proviisoriyhdistyksen jakamaa apurahaa samoihin opintoihin jo aiemmin.

Apurahan saivat:

Janita Kuiri
Vilma Rossi
Elina Hanslian
Jaakko Teppo

400 €
600 €
200 €
230 €

Pro gradu ulkomailla
LHKA-opinnot
korkeakouluharjoittelu
täydennyskoulutus

Proviisoriyhdistyksen opintopalkinto

Suomen Proviisoriyhdistys on myöntänyt vuoden 2021 opintopalkinnot. Yhdistyksen hallitus päätti opintopalkintojen myöntämisestä opiskelijavaliokunnan esityksen perusteella.

Yhdistys palkitsee vuosittain kaksi aktiivista ja opinnoissa menestynyttä opiskelijaa opintopalkinnolla, jonka suuruus on 200 €. Palkinnot jaetaan erikseen sekä Helsingistä että Kuopiosta valmistuneille tai pian valmistumassa oleville proviisoreille. Opintopalkinnolla Proviisoriyhdistys haluaa kiittää proviisoriopiskelijoita aktiivisesta osallistumisesta järjestötoimintaan sekä panoksesta farmasian alan tutkimuksen edistämiseen.

Opintopalkinnon saivat Sini Kekäläinen ja Laura Suominen.