Proviisoriyhdistyksen apurahan sekä opintopalkinnon saajat vuonna 2022

Proviisoriyhdistyksen apuraha

Suomen Proviisoriyhdistys on jakanut vuoden 2022 apurahan. Apurahan sai tänä vuonna seitsemän proviisoria tai proviisoriopiskelijaa. Yhteensä apurahoja jaettiin 2700 €. Proviisoriyhdistyksen hallitus päätti apurahan jakamisesta apurahatoimikunnan esityksen perusteella. Mahdolliset esteelliset hallituksen jäsenet eivät osallistuneet päätöksentekoon.

Apurahatoimikunnan käsiteltäviksi tuli määräaikaan mennessä kahdeksan hakemusta. Toimikunta otti hakemuksia arvioidessa huomioon vuosina 2020 ja 2021 saadut apurahat, hakemuksen yleisen laadun, käyttötarkoituksen ja mahdollisen muun rahoituksen. Päätöstä valmisteltaessa on otettu huomioon aiempien vuosien linjaukset. Apurahatoimikunnan vakiintuneen käytännön mukaan apurahaa ei myönnetty hakijoille, jotka ovat saaneet Proviisoriyhdistykseltä apurahaa edellisten kahden vuoden aikana. Samoin vakiintuneen käytännön mukaan apurahaa jaettiin viime vuosiin suhteutettuna niille hakijoille, jotka ovat saaneet Proviisoriyhdistyksen jakamaa apurahaa samoihin opintoihin jo aiemmin.

Apurahan saivat:

Feng Deng 400 € posteri kongressissa (post doc)
Petra Ilvonen 400 € posteri kongressissa (väitöstutkimus)
Elina Järvinen 200 € LHA-opinnot
Eeva Lehtola 450 € erikoistumiskoulutus
Annika Pietikäinen 550 € erikoistumiskoulutus
Reetta Pusa 400 € posteri kongressissa (pro gradu)
Ilona Rantanen 300 € LHKA-opinnot

Proviisoriyhdistyksen opintopalkinto

Suomen Proviisoriyhdistys on myöntänyt vuoden 2022 opintopalkinnot. Yhdistyksen hallitus päätti opintopalkintojen myöntämisestä opiskelijavaliokunnan esityksen perusteella. Mahdolliset esteelliset hallituksen jäsenet eivät osallistuneet päätöksentekoon.

Yhdistys palkitsee vuosittain kaksi aktiivista ja opinnoissa menestynyttä opiskelijaa opintopalkinnolla, jonka suuruus on 200 €. Palkinnot jaetaan erikseen sekä Helsingistä että Kuopiosta valmistuneille tai pian valmistumassa oleville proviisoreille. Opintopalkinnolla Proviisoriyhdistys haluaa kiittää proviisoriopiskelijoita aktiivisesta osallistumisesta järjestötoimintaan sekä panoksesta farmasian alan tutkimuksen edistämiseen.

Opintopalkinnon saivat Riikka Granqvist ja Tuure Nivukoski.