Proviisoriyhdistyksen apurahan sekä opintopalkinnon saajat vuonna 2023

Suomen Proviisoriyhdistyksen apuraha

Suomen Proviisoriyhdistys on jakanut vuoden 2023 apurahan, joka oli oli haettavana 29.11.2022–31.1.2023. Apurahan sai tänä vuonna kymmenen proviisoria tai proviisoriopiskelijaa. Yhteensä apurahoja jaettiin 3000  €. Proviisoriyhdistyksen hallitus päätti apurahan jakamisesta apurahatoimikunnan esityksen perusteella. 

Apurahatoimikunnan käsiteltäviksi tuli määräaikaan mennessä kymmenen hakemusta. Toimikunta otti hakemuksia arvioidessa huomioon vuosina 2020 ja 2021 saadut apurahat, hakemuksen yleisen laadun, käyttötarkoituksen ja mahdollisen muun rahoituksen. Päätöstä valmisteltaessa on otettu huomioon aiempien vuosien linjaukset. Apurahatoimikunnan vakiintuneen käytännön mukaan apurahaa ei myönnetty hakijoille, jotka ovat saaneet Proviisoriyhdistykseltä apurahaa edellisten kahden vuoden aikana. Samoin vakiintuneen käytännön mukaan apurahaa jaettiin viime vuosiin suhteutettuna niille hakijoille, jotka ovat saaneet Proviisoriyhdistyksen jakamaa apurahaa samoihin opintoihin jo aiemmin.

Apurahan saivat:

Elena Rinnasto 150 €     Opetusapteekkiharjoittelu ulkomailla
Laura Suominen 300 € Osallistuminen tieteelliseen kongressiin, väitöstutkimus
Wilma Kiander 300 € Osallistuminen tieteelliseen kongressiin, väitöstutkimus
Eva Ramsay 300 € Osallistuminen tieteelliseen kongressiin, post doc
Sini Eskola  300 € Väitöstutkimus 
Laura Piispanen 150 € LHA-opinnot
Jenni Sainio 300 € LHKA-opinnot
Elias Kukkola 400 € Erikoistumiskoulutus
Jerry Ryhänen 400 € Erikoistumiskoulutus
Sanna Mykkänen 400 € Erikoistumiskoulutus

 

Suomen Proviisoriyhdistyksen opintopalkinto

Suomen Proviisoriyhdistys on myöntänyt vuoden 2023 opintopalkinnot. Yhdistyksen hallitus päätti opintopalkintojen myöntämisestä opiskelijavaliokunnan esityksen perusteella. 

Proviisoriyhdistys palkitsee vuosittain kaksi aktiivista ja opinnoissa menestynyttä opiskelijaa opintopalkinnolla, jonka suuruus on 200 €. Palkinnot jaetaan erikseen sekä Helsingistä että Kuopiosta valmistuneille tai pian valmistumassa oleville proviisoreille. Opintopalkinnolla Proviisoriyhdistys haluaa kiittää proviisoriopiskelijoita aktiivisesta osallistumisesta järjestötoimintaan sekä panoksesta farmasian alan tutkimuksen edistämiseen.

Opintopalkinnon saivat Jenni Panula ja Hanna Lindstedt.

 

Apurahan ja opintopalkintojen saajat julkistettiin Proviisoripäivässä 25.3.2023.