Proviisoriyhdistyksen apurahan sekä opintopalkinnon saajat vuonna 2024

Suomen Proviisoriyhdistyksen apuraha

Suomen Proviisoriyhdistys on jakanut vuoden 2024 apurahan, joka oli oli haettavana 30.11.2023–31.1.2024. Apurahan sai tänä vuonna seitsämän proviisoria tai proviisoriopiskelijaa. Yhteensä apurahoja jaettiin 1 525 €. Proviisoriyhdistyksen hallitus päätti apurahan jakamisesta apurahatoimikunnan esityksen perusteella. 

Apurahatoimikunnan käsiteltäviksi tuli määräaikaan mennessä kahdeksan hakemusta. Toimikunta otti hakemuksia arvioidessa huomioon aiempina vuosina saadut apurahat, hakemuksen yleisen laadun, käyttötarkoituksen ja mahdollisen muun rahoituksen. Päätöstä valmisteltaessa otettiin huomioon myös aiempien vuosien linjaukset. Apurahatoimikunnan vakiintuneen käytännön mukaan apurahaa ei myönnetty elinkustannuksiin. Samoin vakiintuneen käytännön mukaan apurahaa jaettiin viime vuosiin suhteutettuna niille hakijoille, jotka ovat saaneet Proviisoriyhdistyksen jakamaa apurahaa samoihin opintoihin jo aiemmin.

Apurahan saivat:

Kira Honkanen 200 €    Opiskelijavaihto
Lotta Leinonen 300 € Väitöskirjatyö
Jenna Lyytikäinen 200 € Post doc -tutkimus
Heli Saari 200 € Erasmusvaihto
Veli-Matti Surakka 100 € Erikoistumisopinnot
Jaakko Teppo 225 € Post doc -tutkimus, osallistuminen kongressiin
Tuulia Vuorma 300 € Erikoistumisopinnot

 

Suomen Proviisoriyhdistyksen opintopalkinto

Suomen Proviisoriyhdistys on myöntänyt vuoden 2024 opintopalkinnot. Yhdistyksen hallitus päätti opintopalkintojen myöntämisestä opiskelijavaliokunnan esityksen perusteella. 

Proviisoriyhdistys palkitsee vuosittain kaksi aktiivista ja opinnoissa menestynyttä opiskelijaa opintopalkinnolla, jonka suuruus on 200 €. Palkinnot jaetaan erikseen kahdelle vuoden 2023 aikana valmistuneille proviisoreille. Opintopalkinnolla Proviisoriyhdistys haluaa kiittää proviisoriopiskelijoita aktiivisesta osallistumisesta järjestötoimintaan sekä panoksesta farmasian alan tutkimuksen edistämiseen.

Opintopalkinnon saivat Eeli Hautakangas ja Daniela Wollstén.

 

Apurahan ja opintopalkintojen saajat julkistettiin Proviisoripäivässä 23.3.2024.