Proviisoriyhdistyksen kautta haettavat apurahat

 

Proviisoriyhdistyksen kautta suoraan haettavia apurahoja tulee hakuun kaksi kertaa vuodessa. Tammikuussa haettavana on yhdistyksen oma apuraha ja kesällä yhteistyökumppanimme Teva Finlandin apuraha. 

Proviisoriyhdistys julkaisee nettisivuillaan Ajankohtaista-palstalla harkintansa mukaisesti myös muiden toimijoiden apurahailmoituksia.

 

Proviisoriyhdistyksen apuraha

Suomen Proviisoriyhdistyksen apuraha on tarkoitettu kaikkien yhdistyksen jäsenten haettaviksi apurahoja farmaseuttisen ammattitaidon edistämiseen. Apurahoja voidaan myöntää farmasian alan opintotarkoitusta, esimerkiksi ulkomailla suoritettavaa pro gradu -työtä, LHA-opintoja tai erikoistumiskoulutukseen tarkoitettuja opintoja, tieteellistä jatkotutkimusta tai kongressimatkaa varten.

Apurahoja jaetaan hakemusten perusteella enintään yhdistyksen syyskokouksessa päätetty summa. Apurahojen jaosta ja suuruudesta päättää Suomen Proviisoriyhdistyksen hallitus. Hakemukset käsittelee apurahatoimikunta, joka laatii hallitukselle esityksen apurahan saajista. Apurahatoimikuntaan kuuluvat yhdistyksen jäsenistöstä erikseen kutsutut henkilöt, jotka edustavat tieteellistä tutkimusta, erikoistumisopintoja/PD-opintoja sekä pro gradu -töitä ja jatko-opintoja. 

 

HAKUOHJEET:

Vapaamuotoisesta apurahahakemuksesta tulee ilmetä seuraavat asiat:

 • hakijan yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, pankkiyhteystieto)
 • apurahan käyttötarkoitus,
 • opintojen rahoitussuunnitelma,
 • toivomus apurahan suuruudesta,
 • muut samaa tarkoitusta varten haetut apurahat,
 • ansioluettelo sekä
 • todistukset ansioista, jotka hakija katsoo edukseen.

Puutteellisia hakemuksia ei oteta huomioon valinnassa. Hakija sitoutuu antamaan erikseen sovitulla tavalla selostuksen apurahan käytöstä. Apurahaa ei voi hakea takautuvasti. Lisätietoa hakemisesta yhdistyksen nettisivuilla. Apurahan saajat julkistetaan Proviisoripäivillä ja Proviisori-lehden 2-numerossa.

 

Teva Finlandin lahjoittama apuraha

Apurahaa lisäkouluttautumisen tukemiseen

Suomen Proviisoriyhdistyksen hallitus julistaa kaikkien yhdistyksen jäsenten haettavaksi Teva Finland Oy:n lahjoittaman apurahan. Apurahalla halutaan tukea proviisoreita farmaseuttiseen osaamiseen, liiketalous- ja johtamistaitoihin, taloustietämykseen ja lääketurvaosaamiseen liittyvässä lisäkouluttautumisessa sekä proviisoriopiskelijoita gradutyöskentelyssä tai muutoin tärkeäksi perustellun opintojakson suorittamisessa.

Apuraha myönnetään Suomen Proviisoriyhdistyksen proviisori- ja proviisoriopiskelijajäsenille ja se myönnetään tuleviin kursseihin ja opintoihin. Apurahaa ei myönnetä mahdollisten ansiomenetysten korvaamiseen. Apurahaa voidaan myöntää uransa eri vaiheissa oleville hakijoille. Apurahaa jaetaan hakemusten perusteella 3 000 euroa, josta 1 000 euroa suunnataan opiskelijoille. Apurahan jaosta sekä suuruudesta päättää Suomen Proviisoriyhdistyksen hallitus erillisen apurahatoimikunnan esityksestä.

 

HAKUOHJEET:

Vapaamuotoisesta apurahahakemuksesta tulee ilmetä seuraavat asiat:

 • hakijan yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, pankkiyhteystieto)
 • apurahan käyttötarkoitus,
 • opintojen rahoitussuunnitelma,
 • toivomus apurahan suuruudesta,
 • muut samaa tarkoitusta varten haetut apurahat,
 • ansioluettelo sekä
 • todistukset ansioista, jotka hakija katsoo edukseen.

 

Hakijan tulee jättää apurahahakemus liitteineen sähköisesti. Puutteellisia tai myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon valinnassa. Apurahat voidaan myöntää vain Proviisoriyhdistyksen jäsenille. Apurahan saajat julkistetaan syksyllä järjestettävässä koulutustapahtumassa ja Proviisori-lehdessä. Hakija sitoutuu antamaan erikseen sovitulla tavalla selostuksen apurahan käytöstä.

 

6.5.2021/TAK