Sääntömääräinen syyskokous

 

Tervetuloa syyskokoukseen!

Suomen Proviisoriyhdistys järjestää sääntömääräiseen syyskokoukseen keskiviikkona 25.11.2020 

 

ALUSTAVA ESITYSLISTA

Yhdistyksen kokouksissa voidaan ottaa päätettäväksi vain kokouskutsussa ilmoitetut asiat. Mikäli jäsen haluaa saada jonkun asian käsiteltäväksi varsinaisessa kokouksessa, se on esitettävä perusteluineen kirjallisesti hallitukselle kaksi (2) kuukautta ennen varsinaista kokousta. -- Kutsu varsinaisiin kokouksiin on toimitettava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta jäsentiedotteella, virallisessa julkaisussa, sähköpostitse tai muussa sähköisessä viestintäkanavassa. (Proviisoriyhdistyksen säännöt 16 §, 17 §)

Yhdistyksen jäseniä pyydetään toimittamaan ehdotus käsiteltäväksi asiaksi perusteluineen toimiston sähköpostiin (toimisto@proviisoriyhdistys.net) 25.9. mennessä. Vahvistetun esityslista sekä sääntömääräisen kokouskutsu lähetetään jäsenistölle marraskuun alun sähköisessä jäsenuutiskirjeessä. 

 

1§ Kokouksen avaus

2§ Kokouksen puheenjohtajan valinta

3§ Kokouksen sihteerin valinta

4§ Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta

5§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

6§ Kokouksen esityslistan vahvistaminen

7§ Hallituksen laatiman yhdistyksen toimintasuunnitelman hyväksyminen seuraavaksi toimintavuodeksi

8§ Hallituksen puheenjohtajan ja muiden hallitusten jäsenten kokouspalkkioista ja matkakorvauksista sekä tilintarkastajien palkkioista päättäminen

9§ Yhdistyksen jäsenmaksujen suuruudesta ja kantotavasta päättäminen

10§ Yhdistyksen vuoden 2020 talousarvion hyväksyminen

11§ Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2020

12§ Hallituksen varsinaisten jäsenten vaalit erovuoroisten tilalle

13§ Hallituksen henkilökohtaisten varajäsenten vaalit erovuoroisten tilalle

14§ Kahden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

15§ Muut mahdolliset asiat

16§ Kokouksen päättäminen

 

ÄÄNIOIKEUS KOKOUKSESSA

Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on jokaisella yhdistyksen varsinaisella jäsenellä, joilla on kullakin yksi ääni. Poissaolevien jäsenten ääniä on kokousedustaja oikeutettu käyttämään korkeintaan kolmella (3) valtakirjalla (Proviisoriyhdistyksen säännöt 16 §). Mahdollista äänestystä varten poissaolevia pyydetään toimittamaan valtakirjat kokouksessa läsnä olevalle jäsenelle.  Tarkemmat ohjeet ja valtakirjapohja löytyvät OmaPron sivulta Ajankohtaista → syyskokoukset.

 

Ajankohta: 
25.11.2020 17:00