Sara Rosenberg on Suomen Proviisoriyhdistyksen uusi puheenjohtaja

Suomen Proviisoriyhdistys on valinnut proviisori Sara Rosenbergin puheenjohtajaksi tulevalle vuodelle. Puheenjohtajan kausi alkaa 1.1.2023 ja kestää yhden kalenterivuoden.

Sara Rosenberg valittiin Suomen Proviisoriyhdistyksen puheenjohtajaksi

Päätoimisen apteekkityön Laihian Orava Apteekissa ohella Rosenberg työskentelee väitöskirjatutkijana Åbo Akademissa. Hänellä on myös kokemusta sairaalafarmasian puolelta. Vahvuuksikseen puheenjohtajana Rosenberg kertoo sosiaalisen ja uteliaan luonteensa, vahvat kirjalliset viestinnälliset taidot sekä kaksikielisyytensä, joka luo yhdistykselle paremmat mahdollisuudet verkostoitua Åbo Akademin kanssa. Rosenberg asuu nykyisin Vaasassa.

– Puheenjohtajana tulen luotsaamaan Proviisoriyhdistyksen apteekkisektoria koskevien uudistusten läpi. Lisäksi haluan tiivistää yhteistyötä Åbo Akademin kanssa, missä syksyllä 2021 aloitettiin proviisorin koulutusohjelma. Proviisoriyhdistyksen tohtoriverkoston uudelleenaktivointi on minulla myös mielessä, Rosenberg kommentoi valintaansa.

Vuoden teemana proviisori-identiteetin vahvistaminen

Yhdistyksen syyskokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman mukaisesti yhdistyksen vuoden 2023 teema on “Proviisori-identiteetin vahvistaminen”. Tulevana vuonna julkaistavien proviisorien edunvalvonnan kulmakivien avulla jokainen jäsen voi tarkastella ja vahvistaa omaa proviisori-identiteettiään. Proviisorien asema lääkealan asiantuntijoina turvataan myös tulevaisuudessa ja edunvalvonnan kulmakivet auttavat tässä työssä. Kehitämme viestintää mm. uusilla verkkosivuilla sekä viestimällä yhdistyksen ydinsanomasta ja keskeisistä julkilausumista helposti ymmärrettävässä ja nopeasti omaksuttavassa muodossa. Jäsenten osallistumista toimintaan helpotetaan ja osallistuminen proviisoreita koskevaan keskusteluun tehdään mahdolliseksi matalalla kynnyksellä. Osallistu mukaan yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin ja etätilaisuuksiin tai lähde mukaan työryhmiin ja valiokuntiin.

Hallitukseen joukko uusia toimijoita

Suomen Proviisoriyhdistys täydensi syyskokouksessaan hallituksen kokoonpanoa valitsemalla neljä hallituksen varsinaista jäsentä. Ehdokkaiden esittäydyttyä hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin uusina Krista Merras ja Mari Vaarankorpi, sekä hallituksen jäsenenä aikaisemmin toiminut Hanna Ylä-Rautio sekä hallituksen varajäsenenä aikaisemmin toiminut Anna Ojala. Hallituksen varsinaisina jäseninä kaksivuotiskauttaan jatkavat Henri Sormunen, Eeva Lehtola, Ville-Matti Mäkinen ja Tiina Tapanila.

Hallituksen varajäseniksi valittiin uusina Kaisa Heimala, Julia Niemi ja Ida Pavela sekä hallituksen jäsenenä aikaisemmin toiminut Piia-Leena Korpi-Halkola. Hallituksen varajäseninä kaksivuotiskauttaan jatkavat Riikka Granqvist, Aliisa Purmonen, Outi Tupala ja Linnea Raimas.

Yhdistyksen jäsenmaksut

Syyskokous päätti jäsenmaksujen suuruudesta vuodelle 2023. Jäsenmaksut säilyvät vuoden 2022 mukaisina pois lukien työttömyyskassaan kuuluvan proviisoriopiskelijan jäsenmaksu, joka nousee 59 eurosta 63 euroon. Jäsenmaksu vastaa KOKO-työttömyyskassan jäsenmaksua. Laskutus toteutetaan aiempien vuosien tapaan ja vuoden 2023 jäsenlaskujen eräpäivät ovat 24.2. ja 31.8. Jäsenmaksut ovat nähtävillä yhdistyksen verkkosivuilla.

Syyskokouksen tarkastettu pöytäkirja on jäsenten luettavissa OmaProssa.