Savon Apteekkariyhdistyksen apurahat haussa 22.6.2017 asti

APURAHAILMOITUS

Savon apteekkariyhdistyksen koulutus- ja kehittämissäätiön hallitus julistaa haettavaksi apurahat vuodelle 2017

Savon apteekkariyhdistyksen koulutus- ja kehittämissäätiön tarkoituksena on edistää lääkkeisiin ja niiden käyttöön liittyvän tiedon jakamista terveydenhuoltoalalla toimiville ammattihenkilöille, yhteisöille ja yleisölle. Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi säätiö myöntää apurahoja.

Vuonna 2017 säätiö jakaa apurahoja Savon apteekkariyhdistyksen alueella toimiville proviisoreille ja farmaseuteille:

1. 3000 euroa farmasian jatko-opintoja suorittavalle proviisorille, jonka tutkimus liittyy apteekkitoimintaan

2. yhteensä 500 euroa yhdelle tai jaettuna useammalle

                 - PD-opintoja suorittavalle proviisorille

                 - farmasian alan erityispätevyysopintoja suorittavalle farmaseutille tai proviisorille

                 - apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutusta suorittaville apteekkisektorilla toimivalle proviisorille ja farmaseutille

Apurahan hakeminen tapahtuu vapaamuotoisella hakemuksella, johon tulee liittää selvitys apurahan käyttötarkoituksesta ja selvitys siitä, onko samaan käyttötarkoitukseen haettu ja/tai saatu apurahaa muualta sekä muut tarpeelliseksi katsotut asiapaperit (esim. hyväksytty opintosuunnitelma ja/tai tutkimussuunnitelma).

Apurahan saajan tulee antaa selvitys apurahan käytöstä apurahan nostamista seuraavan vuoden loppuun mennessä.

Hakemukset osoitetaan Savon apteekkariyhdistykselle ja lähetetään koulutus- ja kehittämissäätiön säätiövastaavalle 22.6.2017 mennessä osoitteella: Leena Laitinen, Rantasalmen apteekki, Kylätie 21, 58900 Rantasalmi. Kuoreen merkintä "apuraha".

Alkuperäinen apurahailmoitus (pdf) 

// ML