Savon apteekkariyhdistyksen koulutus- ja kehittämissäätiön apurahat vuodelle 2024 haettavissa

Savon apteekkariyhdistyksen koulutus- ja kehittämissäätiön hallitus julistaa haettavaksi Savon apteekkariyhdistyksen apurahat vuodelle 2024

Savon apteekkariyhdistyksen koulutus- ja kehittämissäätiön tarkoituksena on edistää lääkkeisiin ja niiden käyttöön liittyvä tietoa terveydenhuoltoalalla toimiville ammattihenkilöille, yhteisöille ja yleisölle. Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi säätiö myöntää apurahoja.

Vuonna 2024 säätiö jakaa apurahoja yhteensä 3000 euroa

  • Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutusta suorittaville, avoapteekkisektorilla toimiville farmaseuteille tai proviisoreille
  • Apteekkialan erityispätevyysopintoja suorittaville farmaseuteille tai proviisoreille
  • Farmasian jatko-opintoja suorittaville proviisoreille, joiden tutkimustyö liittyy lääkkeiden käytön tutkimiseen tai apteekkitoiminnan kehittämiseen

Apurahoja hakevien proviisoreiden ja farmaseuttien tulee toimia Savon apteekkariyhdistyksen alueella.

Apurahojen hakeminen tapahtuu vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemukseen tulee liittää selvitys apurahan käyttötarkoituksesta ja siitä, onko samaan käyttötarkoitukseen haettu ja/tai saatu apurahaa muualta sekä muut tarpeellisiksi katsotut asiakirjat (esim. hyväksytty opintosuunnitelma ja/tai tutkimussuunnitelma).

Apurahan saajan tulee antaa selvitys apurahan käytöstä apurahan nostamista seuraavan vuoden loppuun mennessä.

Hakemukset osoitetaan Savon apteekkariyhdistykselle ja lähetetään koulutus- ja kehittämissäätiön säätiövastaavalle osoitteella Outi Pirinen, Juankosken apteekki, Juankoskentie 13, 73500 Juankoski. Kuoreen merkintä ”Apuraha”. Hakemusten tulee olla perillä viimeistään 1.3.2024.