Suomen Farmaseuttisen yhdistyksen apurahahaku 2019

Suomen Farmaseuttisen yhdistyksen apurahat 2019

Suomen farmaseuttisen yhdistyksen hallitus julistaa haettavaksi tutkimus- ja koulutusrahaston apurahat. Rahastosta myönnetään henkilökohtaisia apurahoja 1) väitöskirjaan johtavaan tieteellisten jatko-opintojen tekemiseen (myönnetään enintään 6 kuukauden ajaksi), 2) tieteellisten kokousten järjestämiseen, 3) tieteellisiin kokouksiin tai tutkijan- ja jatkokoulutustilaisuuksiin osallistumista varten sekä 4) Suomen ja Viron välisen tutkijanvaihdon matka- ja majoituskuluihin. Materiaali- ja ainekuluihin ei myönnetä rahoitusta. Apurahojen jaosta ja suuruudesta päättää Suomen farmaseuttisen yhdistyksen hallitus. Apurahat jaetaan yhdistyksen vuosikokouksessa huhtikuussa.

Haku tapahtuu yhdistyksen kotisivujen kautta 1.1.-31.1.2019, http://www.pro.tsv.fi/finpharmsociety/. Apurahan saajan tulee 3 kuukauden sisällä apurahan käytön jälkeen antaa selvitys apurahan käytöstä.

7.12.18/EV