Suomen Proviisoriyhdistyksen kevätkokous 2021

Kutsu Suomen Proviisoriyhdistyksen kevätkokoukseen

Aika: la 29.5. klo 11.30, etäyhteyden tarkistus klo 11.15 alkaen
Paikka: Etäyhteydellä (Google Meet, OpaVote) tai tarvittaessa Suomen Proviisoriyhdistyksen toimisto (Kaisaniemenkatu 1 Ba 7. krs, Helsinki) 

OHJELMA

11.15 Etäyhteyden tarkistus
11.30 Yhteistyökumppani Orion Pharman puheenvuoro
12.00 Suomen Proviisoriyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous

KOKOUKSEN ESITYSLISTA

1 § Kokouksen avaaminen
2 § Kokouksen puheenjohtajan valinta
3 § Kokouksen sihteerin valinta
4 § Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta
5 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
6 § Kokouksen esityslistan vahvistaminen
7 § Hallituksen kertomuksen hyväksyminen vuoden 2020 toiminnasta
8 § Vuoden 2020 tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon hyväksyminen
9 § Vastuuvapauden myöntämien hallituksen jäsenille ja toiminnanjohtajalle
10 § Proviisoriyhdistyksen varallisuuden sijoittaminen
11 § Jäsenmaksuluokkien muutos
12 § Muut mahdolliset asiat
13 § Kokouksen päättäminen

TIETOA KOKOUKSESTA

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu kevätkokoukseen

Kokous toteutetaan pääasiassa etäyhteydellä. Suosittelemme vahvasti, että kokoustamaan ei saavuta yhdistyksen toimistolle ilman pätevää syytä. Kokouksen yhteydessä yhdistyksen toimistolla ei järjestetä muuta ohjelmaa eikä paikan päällä ole tarjoilua. Yhdistys noudattaa voimassa olevia kokoontumisrajoituksia. Mikäli osallistujien määrä paikan päällä uhkaa nousta yli suositellun, kokous siirretään myöhempään ajankohtaan. Valtakirjan voi toimittaa läsnä olevalle edustajalle mahdollista äänestystä varten.

Kokouksen toteuttamiseksi käytettävät palvelut ovat Google Meet -etäyhteys ja OpaVote-äänestysjärjestelmä. Yhdistyksen säännöt sekä äänestys- ja vaalijärjestys ovat nähtävillä OmaPron Materiaalisalkussa ja ne voi pyytää sähköpostitse yhdistyksen toimistolta.

Yhdistyksen hallitus on päättänyt äänestys- ja vaalijärjestyksen perusteella, että osallistujien tulee ilmoittautua kokoukseen viimeistään su 23.5. mennessä. Ilmoittautuneille toimitetaan etäyhteyslinkki ja kokousmateriaali tutustuttavaksi lomakkeella ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

Mahdolliset peruutukset sekä yhteydenotot pyydämme kirjallisesti osoitteeseen toimisto@proviisoriyhdistys.net 

Tarkemmat ohjeet valtakirjaa varten

Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on jokaisella yhdistyksen varsinaisella jäsenellä, joilla on kullakin yksi ääni. Poissaolevien jäsenten ääniä on kokousedustaja oikeutettu käyttämään korkeintaan kolmella (3) valtakirjalla (Proviisoriyhdistyksen säännöt 16 §). Mahdollista äänestystä varten poissaolevia pyydetään antamaan valtakirja kokouksessa läsnä olevalle jäsenelle. Voit käyttää valtakirjapohjaa. Valtakirja tulee toimittaa yhdistyksen toimistolle (toimisto@proviisoriyhdistys.net).

 

Tapahtuman tietosuojaseloste

 

Ajankohta: 
29.05.2021 11:30