Syyskokous 2021

Suomen Proviisoriyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous ja koulutustilaisuus pidetään keskiviikkona 24.11.2021 klo 17 alkaen (etäyhteyden tarkistus klo 16.45 alkaen). Kokous pidetään lähitapahtumana Käärmeenpesällä (Sörnäisten rantatie 33, 4. krs, Helsinki) (Lähitapahtuma on muutettu vain etätapahtumaksi 18.11.). Osallistua voi myös Teams-etäyhteydellä.

Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti kokouksessa mm.

  • valitaan tulevan vuoden hallituksen puheenjohtaja sekä varsinaiset ja varajäsenet erovuoroisten tilalle, 
  • valitaan yhdistyksen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja,
  • hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022 ja
  • päätetään vuoden 2022 jäsenmaksujen suuruudesta ja kantotavasta, hallituksen puheenjohtajan ja muiden hallitusten jäsenten kokouspalkkioista ja matkakorvauksista sekä tilintarkastajien palkkioista.

Yhdistyksen kokouksissa voidaan ottaa päätettäväksi vain kokouskutsussa ilmoitetut asiat.

Kutsu kokoukseen toimitetaan vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsentiedotteella, Proviisori-lehdessä, sähköpostitse tai muussa sähköisessä viestintäkanavassa. Kutsu on julkaistu tällä sivulla 4.11.2021.

 

Kokouskutsu

Tervetuloa Suomen Proviisoriyhdistyksen syyskokoukseen ja yhteistyökumppani Mandatum Lifen kanssa toteutettavaan koulutustilaisuuteen.
Aika: ke 24.11.2021 klo 17, etäyhteyden tarkistus klo 16.45 alkaen
Paikka: Käärmeenpesä (Sörnäisten rantatie 33, 4. krs, Helsinki) tai Teams-etäyhteys

Pyydämme osallistujia ilmoittautumaan kokoukseen kohdan Ilmoittautuminen ja peruutukset ohjeiden mukaisesti.

 

Ohjelma

16.45 Saapuminen kokouspaikalle ja etäyhteyden tarkistus
17.00 Yhteistyökumppani Mandatum Lifen puheenvuoro: Digitaalisen varainhoidon ja sijoittamisen palveluiden mahdollisuudet proviisoreille
18.00 Suomen Proviisoriyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous
kokous päättyy arviolta klo 20.

Aikataulumuutokset ovat mahdollisia kokousasioiden käsittelyaikataulu huomioiden.

 

Kokouksen esityslista

1§ Kokouksen avaus
2§ Kokouksen puheenjohtajan valinta
3§ Kokouksen sihteerin valinta
4§ Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta
5§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6§ Kokouksen esityslistan vahvistaminen
7§ Hallituksen laatiman yhdistyksen toimintasuunnitelman hyväksyminen seuraavaksi toimintavuodeksi
8§ Hallituksen puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten sekä yhdistyksen valiokuntiin ja työryhmiin osallistuvien kokouspalkkioista ja matkakorvauksista sekä tilintarkastajien palkkioista päättäminen seuraavaksi vuodeksi
9§ Yhdistyksen jäsenmaksujen suuruudesta ja kantotavasta päättäminen
10§ Yhdistyksen talousarvion hyväksyminen seuraavaksi vuodeksi
11§ Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2022
12§ Hallituksen varsinaisten jäsenten vaalit erovuoroisten tilalle
13§ Hallituksen henkilökohtaisten varajäsenten vaalit erovuoroisten tilalle
14§ Kahden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
15§ Muut mahdolliset asiat
16§ Kokouksen päättäminen

 

Kokouksen henkilövalinnat

Kokouksessa valitaan vuoden 2022 yhdistyksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle. Vapaamuotoisen hakemuksen puheenjohtajaksi, hallituksen jäseneksi tai hallituksen varajäseneksi voi ilmaista ilmoittautumislomakkeella, sen voi lähettää etukäteen toimiston sähköpostiin osoitteeseen toimisto@proviisoriyhdistys.net tai ehdolle voi asettua itse kokouksessa. Lisätietoja puheenjohtajan sekä hallituksen jäsenten tehtävästä voi kysyä yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Antti Raimakselta (antti.raimas@proviisoriyhdistys.net) tai toiminnanjohtaja Teemu Ali-Koverolta (050 339 8404, teemu.ali-kovero@proviisoriyhdistys.net).

Henkilövalintoja varten etäyhteyden välityksellä osallistuvien jäsenten toivotaan liittyvän kokoukseen kamera päälle kytkettynä.

 

Ilmoittautuminen ja peruutukset

Yhdistyksen hallitus on päättänyt äänestys- ja vaalijärjestyksen perusteella, että osallistujien tulee ilmoittautua kokoukseen. Paikan päälle saapuvia pyydetään ilmoittautumaan kokoukseen 17.11. mennessä tarjoilujen mitoittamiseksi. Etäyhteydellä osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan kokoukseen 21.11. mennessä, jotta voimme lähettää kokouksen etäyhteyslinkin ja toimittaa kokousmateriaalin tutustuttavaksi lomakkeella ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen sekä seurata etosallistujien läsnäoloa kokouksessa.

Ilmoittaudu kokoukseen täyttämällä ilmoittautumislomake.

Mahdolliset peruutukset sekä yhteydenotot pyydämme kirjallisesti osoitteeseen toimisto@proviisoriyhdistys.net

 

Äänioikeus kokouksessa ja valtakirjat

Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on jokaisella yhdistyksen varsinaisella jäsenellä, joilla on kullakin yksi ääni. Poissaolevien jäsenten ääniä on kokousedustaja oikeutettu käyttämään korkeintaan kolmella (3) valtakirjalla (Proviisoriyhdistyksen säännöt 16 §). Mahdollista äänestystä varten poissaolevia pyydetään antamaan valtakirja kokouksessa läsnäolevalle jäsenelle. Allekirjoitettu valtakirja tulee toimittaa yhdistyksen toimistolle (toimisto@proviisoriyhdistys.net). Voit käyttää valmista valtakirjapohjaa. Tarkemmat ohjeet ja valtakirjapohja löytyvät myös OmaPron sivulta Ajankohtaista → syyskokoukset.

Suomen Proviisoriyhdistyksen hallitus on päättänyt äänestys- ja vaalijärjestyksen perusteella, että valtakirjojen käyttö on mahdollista myös etäyhteyden välityksellä.

 

Kokouksen toteuttaminen

Yhdistyksen säännöt sekä äänestys- ja vaalijärjestys ovat nähtävillä OmaPron Materiaalisalkussa ja ne voi pyytää sähköpostitse yhdistyksen toimistolta. Kokouksen toteuttamiseksi käytettävät palvelut ovat Teams-etäyhteys ja OpaVote-äänestysjärjestelmä. Kokouksessa noudatetaan enemmistövaalitapaa.

 

Ajankohta: 
24.11.2021 17:00