Syyskokous 2023

Suomen Proviisoriyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous järjestetään keskiviikkona 22.11.2023. Kokous pidetään yhteistyökumppani Pharmaca Oy:n tiloissa (Korkeavuorenkatu 35, Helsinki). Osallistua voi myös Google Meet -etäyhteydellä.

Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti kokouksessa mm.

  • valitaan tulevan vuoden hallituksen puheenjohtaja sekä varsinaiset ja varajäsenet erovuoroisten tilalle, 
  • valitaan yhdistyksen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja,
  • hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2024,
  • päätetään vuoden 2024 jäsenmaksujen suuruudesta ja kantotavasta ja
  • päätetään hallituksen puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten kokouspalkkioista ja matkakorvauksista sekä tilintarkastajien palkkioista.

Yhdistyksen kokouksissa voidaan ottaa päätettäväksi vain kokouskutsussa ilmoitetut asiat. Mikäli jäsen haluaa saada jonkun asian käsiteltäväksi varsinaisessa kokouksessa, se on esitettävä perusteluineen kirjallisesti hallitukselle 30.9.2023 mennessä. Jäseniltä ei tullut ehdotuksia määräaikaan mennessä.

Kutsu kokoukseen toimitetaan vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsentiedotteella, Proviisori-lehdessä, sähköpostitse tai muussa sähköisessä viestintäkanavassa. Kutsu on julkaistu tällä sivulla 12.10.2023.

 

Kokouskutsu

Tervetuloa Suomen Proviisoriyhdistyksen syyskokoukseen ja yhteistyökumppani Pharmaca Oy:n kanssa toteutettavaan koulutustilaisuuteen.

Aika: ke 22.11.2023 klo 17, saapuminen ja etäyhteyden tarkistus klo 16.45 alkaen
Paikka: Pharmaca Oy (Korkeavuorenkatu 35, Helsinki) ja Google Meet -etäyhteys

Pyydämme osallistujia ilmoittautumaan kokoukseen kohdan Ilmoittautuminen ja peruutukset ohjeiden mukaisesti.

Tilaisuuden ohjelma

16.45 Saapuminen kokouspaikalle
17.00 Yhteistyökumppani Pharmaca Oy:n puheenvuoro

  • Tiedolla johtamisen mahdollisuudet, puhuja ilmoitetaan myöhemmin
  • Pharmaca Fennican tehokäyttö, Riikka Manninen, tietopalveluproviisori & palvelupäällikkö, Pharmaca

18.00 Suomen Proviisoriyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous

Kokous päättyy arviolta klo 20 mennessä.

Aikataulumuutokset ovat mahdollisia kokousasioiden käsittelyaikataulu huomioiden.

Kokouksen esityslista

1§ Kokouksen avaus
2§ Kokouksen puheenjohtajan valinta
3§ Kokouksen sihteerin valinta
4§ Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta
5§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6§ Kokouksen esityslistan vahvistaminen
7§ Hallituksen laatiman yhdistyksen toimintasuunnitelman hyväksyminen seuraavaksi toimintavuodeksi
8§ Hallituksen puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten sekä yhdistyksen valiokuntiin ja työryhmiin osallistuvien kokouspalkkioista ja matkakorvauksista sekä tilintarkastajien palkkioista päättäminen seuraavaksi vuodeksi
9§ Yhdistyksen jäsenmaksujen suuruudesta ja kantotavasta päättäminen
10§ Yhdistyksen talousarvion hyväksyminen seuraavaksi vuodeksi
11§ Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2024
12§ Hallituksen varsinaisten jäsenten vaalit erovuoroisten tilalle
13§ Hallituksen henkilökohtaisten varajäsenten vaalit erovuoroisten tilalle
14§ Kahden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
15§ Muut mahdolliset asiat
16§ Kokouksen päättäminen

Kokouksen henkilövalinnat

Kokouksessa valitaan vuoden 2024 yhdistyksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle. Vapaamuotoisen hakemuksen puheenjohtajaksi, hallituksen jäseneksi tai hallituksen varajäseneksi voi ilmaista ilmoittautumislomakkeella, sen voi lähettää etukäteen toimiston sähköpostiin osoitteeseen toimisto@proviisoriyhdistys.net tai ehdolle voi asettua kokouksessa. Lisätietoja puheenjohtajan sekä hallituksen jäsenten tehtävästä voi kysyä yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Sara Rosenbergilta (sara.rosenberg@proviisoriyhdistys.net) tai toiminnanjohtaja Teemu Ali-Koverolta (050 339 8404, teemu.ali-kovero@proviisoriyhdistys.net).

Ilmoittautuminen ja peruutukset

Osallistujia pyydetään ilmoittautumaan kokoukseen 19.11. mennessä. Etäyhteydellä osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan 21.11. mennessä.

Ilmoittaudu kokoukseen

Mahdolliset peruutukset sekä yhteydenotot pyydämme kirjallisesti osoitteeseen toimisto@proviisoriyhdistys.net

Äänioikeus kokouksessa ja valtakirjat

Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on jokaisella yhdistyksen varsinaisella jäsenellä, joilla on kullakin yksi ääni. Poissaolevien jäsenten ääniä on kokousedustaja oikeutettu käyttämään korkeintaan kolmella (3) valtakirjalla (Proviisoriyhdistyksen säännöt 16 §). Mahdollista äänestystä varten poissaolevia pyydetään antamaan valtakirja kokouksessa läsnäolevalle jäsenelle. Allekirjoitettu valtakirja tulee toimittaa yhdistyksen toimistolle (toimisto@proviisoriyhdistys.net). Voit käyttää valmista valtakirjapohjaa. Tarkemmat ohjeet ja valtakirjapohja löytyvät myös OmaPron sivulta Ajankohtaista → syyskokoukset.

Suomen Proviisoriyhdistyksen hallitus on päättänyt äänestys- ja vaalijärjestyksen perusteella, että valtakirjojen käyttö on mahdollista myös etäyhteyden välityksellä.

Kokouksen toteuttaminen

Yhdistyksen säännöt sekä äänestys- ja vaalijärjestys ovat nähtävillä OmaPron Materiaalisalkussa ja ne voi pyytää sähköpostitse yhdistyksen toimistolta. Kokouksen toteuttamiseksi käytettävät palvelut ovat Google Meet -etäyhteys ja OpaVote-äänestysjärjestelmä. Kokouksessa noudatetaan enemmistövaalitapaa.

 

 

Ajankohta: 
22.11.2023 17:00