Syyskokous 2024

Suomen Proviisoriyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous järjestetään keskiviikkona 20.11.2024. Kokouspaikka ilmoitetaan myöhemmin. Osallistua voi myös Google Meet -etäyhteydellä.

Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti kokouksessa mm.

  • valitaan tulevan vuoden hallituksen puheenjohtaja sekä varsinaiset ja varajäsenet erovuoroisten tilalle, 
  • valitaan yhdistyksen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja,
  • hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2025,
  • päätetään vuoden 2025 jäsenmaksujen suuruudesta ja kantotavasta ja
  • päätetään hallituksen puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten kokouspalkkioista ja matkakorvauksista sekä tilintarkastajien palkkioista.

Yhdistyksen kokouksissa voidaan ottaa päätettäväksi vain kokouskutsussa ilmoitetut asiat. Mikäli jäsen haluaa saada jonkun asian käsiteltäväksi varsinaisessa kokouksessa, se on esitettävä perusteluineen kirjallisesti hallitukselle 30.9.2024 mennessä.

Kutsu kokoukseen julkaistaan tällä sivulla ja toimitetaan vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsentiedotteella, Proviisori-lehdessä, sähköpostitse tai muussa sähköisessä viestintäkanavassa. 

Kokouksen henkilövalinnat

Kokouksessa valitaan vuoden 2025 yhdistyksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle. Vapaamuotoisen hakemuksen puheenjohtajaksi, hallituksen jäseneksi tai hallituksen varajäseneksi voi ilmaista ilmoittautumislomakkeella, sen voi lähettää etukäteen toimiston sähköpostiin osoitteeseen toimisto@proviisoriyhdistys.net tai ehdolle voi asettua kokouksessa. Lisätietoja puheenjohtajan sekä hallituksen jäsenten tehtävästä voi kysyä yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Henna Ylikankaalta (henna.ylikangas@proviisoriyhdistys.net) tai toiminnanjohtaja Teemu Ali-Koverolta (050 339 8404, teemu.ali-kovero@proviisoriyhdistys.net).

Ilmoittautuminen ja peruutukset

Osallistujia pyydetään ilmoittautumaan kokoukseen etukäteen. Ilmoittautumislomake julkaistaan tällä sivulla myöhemmin. 

Mahdolliset peruutukset sekä yhteydenotot pyydämme kirjallisesti osoitteeseen toimisto@proviisoriyhdistys.net

Äänioikeus kokouksessa ja valtakirjat

Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on jokaisella yhdistyksen varsinaisella jäsenellä, joilla on kullakin yksi ääni. Poissaolevien jäsenten ääniä on kokousedustaja oikeutettu käyttämään korkeintaan kolmella (3) valtakirjalla (Proviisoriyhdistyksen säännöt 16 §). Mahdollista äänestystä varten poissaolevia pyydetään antamaan valtakirja kokouksessa läsnäolevalle jäsenelle. Allekirjoitettu valtakirja tulee toimittaa yhdistyksen toimistolle (toimisto@proviisoriyhdistys.net). Voit käyttää valmista valtakirjapohjaa. Tarkemmat ohjeet ja valtakirjapohja löytyvät myös OmaPron sivulta Ajankohtaista → syyskokoukset.

Suomen Proviisoriyhdistyksen hallitus on päättänyt äänestys- ja vaalijärjestyksen perusteella, että valtakirjojen käyttö on mahdollista myös etäyhteyden välityksellä.

Kokouksen toteuttaminen

Yhdistyksen säännöt sekä äänestys- ja vaalijärjestys ovat nähtävillä OmaPron Materiaalisalkussa ja ne voi pyytää sähköpostitse yhdistyksen toimistolta. Kokouksen toteuttamiseksi käytettävät palvelut ovat Google Meet -etäyhteys ja OpaVote-äänestysjärjestelmä. Kokouksessa noudatetaan enemmistövaalitapaa.

 

 

Ajankohta: 
20.11.2024 18:00
Lisätiedot: