Teva Finland Oy:n lahjoittaman apurahan saajat 2020

 

Suomen Proviisoriyhdistys päätti apurahatoimikunnan esityksestä jakaa Teva Finlandin lahjoittaman apurahan kolmelle proviisorille ja yhdelle proviisoriopiskelijalle. Apurahan saajat julkistettiin Teva Finlandin kanssa yhteyössä järtestetyssä live-webinaarissa 21.10.2020.

 

Apurahan saivat

Leena Honkanen 750 €,

Klaus Hämäläinen 300 €, 

Katri Raitio 330 € sekä 

Jerry Ryhänen 750 €.

 

Jaetulla apurahalla tuetaan proviisoreita liiketalous- ja johtamistaitoihin, taloustietämykseen ja lääketurvaosaamiseen liittyvässä lisäkouluttautumisessa sekä proviisoriopiskelijaa ulkomailla suoritettavassa pro gradu -työssä. Apurahan saajat ovat uransa eri vaiheissa ja heitä on tiedotettu henkilökohtaisesti. Onnittelut saajille!