Te­va Fin­land Oy:n lah­joit­ta­man apu­ra­han saa­jat 2022

 

Suomen Proviisoriyhdistys päätti apurahatoimikunnan esityksestä jakaa Teva Finlandin lahjoittaman apurahan 3 proviisorille ja 1 proviisoriopiskelijalle. Yhteensä apurahoja jaettiin 2500 €, josta opiskelijoille 400 €. Apurahan saajat julkistettiin Farmasian päivillä 11.11.2022.

Apurahan saivat:

Jaakko Teppo 600 €
Minna Lähdevuori 750 €
Ville Kulmala 750 €
Jonne Kunnas 400 €

 

Jaetulla apurahalla tuetaan proviisoreita farmaseuttiseen osaamiseen, liiketalous- ja johtamistaitoihin, taloustietämykseen ja lääketurvaosaamiseen liittyvässä lisäkouluttautumisessa sekä proviisoriopiskelijoita gradutyöskentelyssä tai muutoin tärkeäksi perustellun opintojakson suorittamisessa. Apurahan saajat ovat uransa eri vaiheissa ja heitä on tiedotettu henkilökohtaisesti.

Onnittelut saajille!