Te­va Fin­land Oy:n lah­joit­ta­man apu­ra­han saa­jat 2023

 

Suomen Proviisoriyhdistys päätti apurahatoimikunnan esityksestä jakaa Teva Finlandin lahjoittaman apurahan kahdelle proviisorille ja kolmelle proviisoriopiskelijalle. Yhteensä apurahoja jaettiin 2 200 euroa, josta opiskelijoille 1 150 euroa. Apurahan saajat julkistettiin Farmasian päivillä 10.11.2023.

Apurahan saivat:

Veli-Matti Surakka 750 €
Jenni Sainio 300 €
Annika Järvinen 400 €
Heli Saari 500 €
Mitja Vilja  250 €

 

Jaetulla apurahalla tuetaan proviisoreita apteekin johtamistaitoihin, liiketaloudelliseen osaamiseen, lääkejakelun ja toimitusketjujen ymmärrykseen ja saatavuushäiriöiden hallintaan liittyvässä lisäkouluttautumisessa sekä proviisoriopiskelijoita gradutyöskentelyssä tai muutoin tärkeäksi perustellun opintojakson suorittamisessa.. Apurahan saajat ovat uransa eri vaiheissa ja heitä on tiedotettu henkilökohtaisesti.

Onnittelut saajille!