Teva Finlandin apuraha 2023 haettavana 15.10. asti

Apurahaa lisäkouluttautumisen tukemiseen

Teva Finland Oy:n lahjoittama apuraha on Proviisoriyhdistyksen jäsenten haettavana 15.10. asti. Apurahan jakamisessa painotetaan hakemuksia, joiden aiheena ovat

  • apteekin johtamistaidot ja liiketaloudellinen osaaminen
  • lääkejakelu ja toimitusketjut sekä saatavuushäiriöiden hallinta
  • proviisoriopiskelijat: gradutyöskentely tai tärkeä opintojakso

Suomen Proviisoriyhdistys jakaa apurahoja edistääkseen jäsentensä koulutuksellisia, ammatillisia ja tieteellisiä pyrkimyksiä. Tyypillisiä hakukohteita ovat farmasian erikoistumiskoulutus, ammatillinen täydennyskoulutus, LHA- ja LHKA-opinnot, tieteellinen jatko-tutkimus, esitys tai posteriesitys alan tieteellisessä kongressissa sekä ulkomailla suoritettava pro gradu -työ.

Tutustu hakukuulutukseen ja täytä hakemus 15.10. mennessä.