Teva Finlandin apuraha haettavana 1.5.-30.9.2020

Apurahoja koulutuksen tukemiseen

 

Suomen Proviisoriyhdistyksen hallitus julistaa kaikkien yhdistyksen jäsenten haettavaksi Teva Finland Oy:n lahjoittaman apurahan. Apurahaa haluttiin uudistaa tänä vuonna ja osoittaa se haettavaksi myös Suomen Proviisoriyhdistyksen opiskelijajäsenille. Apurahalla halutaan tukea proviisoreita liiketalous- ja johtamistaitoihin, taloustietämykseen ja lääketurvaosaamiseen liittyvässä lisäkouluttautumisessa sekä proviisoriopiskelijoita gradutyöskentelyssä ulkomailla tai muutoin tärkeäksi perustellun opintojakson suorittamisessa. 

 

Apuraha myönnetään proviisoreille tuleviin kursseihin ja opintoihin, joilla vahvistetaan liiketalous- ja henkilöstöjohtamistaitoja tai lääketurvaosaamista sekä proviisoriopiskelijoille mm. tulevia ulkomailla suoritettavia opintoja varten. Apurahoja ei myönnetä mahdollisiin ansiotulomenetyksiin tai elinkustannuksiin. Apurahoja voidaan myöntää uransa eri vaiheissa oleville hakijoille. Apurahoja jaetaan hakemusten perusteella 3 000 euroa, josta 1 000 euroa suunnataan opiskelijoille. Apurahan jaosta sekä suuruudesta päättää Suomen Proviisoriyhdistyksen hallitus erillisen apurahatoimikunnan esityksestä.

 

HAKUOHJEET:

Vapaamuotoisesta apurahahakemuksesta tulee ilmetä seuraavat asiat:

  • hakijan yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, pankkiyhteystieto)
  • apurahan käyttötarkoitus,
  • opintojen rahoitussuunnitelma,
  • toivomus apurahan suuruudesta,
  • muut samaa tarkoitusta varten haetut apurahat,
  • ansioluettelo sekä
  • todistukset ansioista, jotka hakija katsoo edukseen.

 

Hakijan tulee jättää hakulomake sekä apurahahakemus liitteineen sähköisesti 1.5.-30.9.2020 välisenä aikana. Puutteellisia tai myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon valinnassa. Apurahat voidaan myöntää vain Proviisoriyhdistyksen jäsenille. Apurahan saajat julkistetaan syksyn koulutustapahtumassa 13.11.2020. Hakija sitoutuu antamaan erikseen sovitulla tavalla selostuksen apurahan käytöstä.

Apurahahakemukset toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen hakemus.apurahatoimikunta@proviisoriyhdistys.net.

 

Huom! Jaettava apuraha on erillinen Proviisoriyhdistyksen keväisin jaettavasta apurahasta eikä sillä ole vaikutusta keväällä 2020 haettuun apurahaan.