Teva Finlandin apuraha haettavana 1.5.-30.9.2021

 

Apurahaa lisäkouluttautumisen tukemiseen

 

Suomen Proviisoriyhdistyksen hallitus julistaa kaikkien yhdistyksen jäsenten haettavaksi Teva Finland Oy:n lahjoittaman apurahan. Apurahalla halutaan tukea proviisoreita farmaseuttiseen osaamiseen, liiketalous- ja johtamistaitoihin, taloustietämykseen ja lääketurvaosaamiseen liittyvässä lisäkouluttautumisessa sekä proviisoriopiskelijoita gradutyöskentelyssä tai muutoin tärkeäksi perustellun opintojakson suorittamisessa.

Meille yrityksenä on tärkeää tukea proviisoreiden ammatillista kehittymistä. Farmaseuttinen osaaminen on yksi lääketeollisuuden keskeisimpiä osaamisalueita. Farmaseuttisen osaamisen lisäksi proviisori tarvitsee laaja-alaisesti ymmärrystä mm. liiketoiminnan, logistiikan sekä lääketurvan ja laadun osa-alueilla. Toivomme mahdollisuuden apurahaan kannustavan proviisoreita hankkimaan lisäosaamista mahdollisimman laajasti.
– Heidi Ikonen, proviisori, Generics -liiketoimintayksikön johtaja, Teva Finland

Apuraha myönnetään Suomen Proviisoriyhdistyksen proviisori- ja proviisoriopiskelijajäsenille ja se myönnetään tuleviin kursseihin ja opintoihin. Apurahaa ei myönnetä mahdollisten ansiomenetysten korvaamiseen. Apurahaa voidaan myöntää uransa eri vaiheissa oleville hakijoille. Apurahaa jaetaan hakemusten perusteella 3 000 euroa, josta 1 000 euroa suunnataan opiskelijoille. Apurahan jaosta sekä suuruudesta päättää Suomen Proviisoriyhdistyksen hallitus erillisen apurahatoimikunnan esityksestä.

 

HAKUOHJEET:

Vapaamuotoisesta apurahahakemuksesta tulee ilmetä seuraavat asiat:

  • hakijan yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, pankkiyhteystieto)
  • apurahan käyttötarkoitus,
  • opintojen rahoitussuunnitelma,
  • toivomus apurahan suuruudesta,
  • muut samaa tarkoitusta varten haetut apurahat,
  • ansioluettelo sekä
  • todistukset ansioista, jotka hakija katsoo edukseen.

 

Hakijan tulee jättää apurahahakemus liitteineen sähköisesti 1.5.-30.9.2021 välisenä aikana. Puutteellisia tai myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon valinnassa. Apurahaa voidaan myöntää vain Proviisoriyhdistyksen jäsenille. Apurahan saajat julkistetaan syksyllä järjestettävässä koulutustapahtumassa ja Proviisori-lehdessä. Hakija sitoutuu antamaan erikseen sovitulla tavalla selostuksen apurahan käytöstä.

Apurahahakemukset toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen hakemus.apurahatoimikunta@proviisoriyhdistys.net.

 

Huom! Jaettava apuraha on erillinen Proviisoriyhdistyksen keväisin jaettavasta apurahasta eikä sillä ole vaikutusta keväällä 2021 haettuun apurahaan.