Tomi Rantamäestä vuoden 2016 Proviisorikollega

Vuoden 2016 proviisorikollega palkittiin Proviisoripäivän yhteydessä lauantaina 19.3. Palkintohaku oli avoinna tammikuussa, ja sen aikana otettiin vastaan 8 mahtavaa ehdotusta palkinnon saajasta. Vuoden proviisorikollegapalkinnon saajaa sai ehdottaa kuka tahansa, joka tiesi palkinnon kriteerit täyttävän proviisorin. Tunnustus annetaan kollegiaaliselle, koko työyhteisön huomioon ottavalle proviisorille, joka positiivisella tavalla edustaa ammattikuntaamme.

Tasavertaista huomioon ottamista ja arvostusta

Vuoden 2016 proviisorikollegaksi valittiin neurofarmakologian dosentti Tomi Rantamäki, joka johtaa neurotieteen tutkimusryhmää Helsingin Yliopistolla. Rantamäen työryhmä tutkii uusia innovatiivisia neuroterapeuttisia hoitomuotoja keskushermostosairauksien hoidossa. Työryhmään kuuluu mm. yksi väitöskirjaa tekevä proviisori ja kaksi gradua valmistelevaa proviisoriopiskelijaa.

Rantamäen kollegiaalisuuden kulmakivinä korostuvat tasapuolisuus ja kaikkien työryhmän jäsenten arvostus. ”Rantamäen erityisiksi ansioiksi luettakoon erinomainen ja esimerkillinen asenne tutkimusryhmän johtamisessa, tutkijoidensa innostamisessa ja opettamisessa”, kuvailee Rantamäkeä palkinnon saajaksi ehdottanut tutkimusryhmän jäsen. ”Rantamäen tapa ottaa kaikentasoiset tutkijat, opiskelijat ja heidän ajatuksensa mukaan tasavertaisina on vähintäänkin poikkeuksellinen. Hänen tapansa huomioida ja arvostaa jokaisen osaamista tekee hänen tutkimusryhmässään työskentelystä erityisen mielekästä.”

”Nyt on todella hyvä fiilis”, kommentoi Rantamäki palkinnonjaon jälkeen. Rantamäki kertoo aina tähdänneensä siihen, että olisi mahdollisimman hyvä esimies, ja tämä suora palaute työntekijöiltä tuntuu mahtavalta. Hänen mielestään hyvän työilmapiirin luomisessa on tärkeää tasavertainen keskustelu kaikkien ryhmän jäsenten kanssa. Rantamäki korostaa myös avoimuutta: työssä saa tuoda esiin sekä hyvät että huonot fiilikset. Hän pyrkii luomaan motivaatiota työyhteisöön omalla innostuksellaan ja esimerkillään. Tässä Rantamäki onkin onnistunut hyvin, sillä hänen mukaansa työporukassa vallitsevat vahva yhdessä tekemisen meininki ja tahto parantaa maailmaa. ”Alaistensa kanssa voi myös olla kaveri. Meidän työporukkamme on vähän kuin yhtä perhettä”.

Rantamäki pitää kollegiaalisuutta erittäin tärkeänä: ”Varsinkin tutkijan on ymmärrettävä kollegiaalisuuden merkitys. Yksin ei voi mitenkään osata kaikkea vaan on kerättävä ympärilleen osaavia ihmisiä. Yhdessä tekemällä saadaan tuloksia aikaiseksi.”

Proviisorikollegapalkinto jaettiin tänä vuonna jo kolmannen kerran. Edellisinä vuosina palkinnon ovat saaneet Kiteen apteekin proviisori Tuulikki Hurri ja Evijärven apteekin apteekkari Juha Päivärinta. Valinnan palkinnon saajasta tekevät Proviisoriyhdistyksen hallitus ja ProMentor -työryhmä.

Teksti: Hanna Myllymaa ja Ville-Matti Mäkinen
Kuva: V-MM