Vuoden 2020 Proviisorikollega on Marja Kalliola

Proviisorikollega-palkinnon sai tänä vuonna Marja Kalliola Tammerkosken apteekista. 

 

Tunnustus annetaan kollegiaaliselle, koko työyhteisön huomioon ottavalle proviisorille, joka positiivisella tavalla edustaa ammattikuntaamme. Ehdotuksia palkinnon saajaksi kerättiin alkuvuodesta, ja niitä saapui määräaikaan mennessä neljä.

 

Marja Kalliola toimii Tammerkosken apteekin apteekkarina. Ehdotuksessa Marjaa kuvailtiin timantiksi ja ainutlaatuisen sydämelliseksi esimieheksi, joka osaa asettua muiden asemaan. "Hänen työskentelynsä arjessa on hyvin tasavertaista arkista aherrusta, ja hän käärii hihansa esimerkillisesti päivittäin asiakkaiden hyväksi siinä missä muukin henkilökunta. Tästä huolimatta hän antaa hyvin paljon tilaa muille toteuttaa työtehtäviään ilman minkäänlaista mikromanagerointia. Niin proviisorin, farmaseutin kuin teknisenkin on hyvin helppo hengittää hänen vierellään. Marja kehittää apteekkia yhdessä henkilöstön kanssa ja myös moniammatillisissa tiimeissä apteekin yhteistyökumppanien kanssa. Muun muassa hoivakotiyhteistyö on viety tasolle, joka aidosti kehittää hoivakotien lääkitysturvallisuutta, eikä ole vain "lääkekassi tuulikaapissa kerran viikossa"." 

 

Valinnan palkinnon saajasta teki Proviisoriyhdistyksen hallitus ProMentee-työryhmä esityksestä.